2016-02-29 17:57

2016-03-01 08:11

"Gäller att satsa i uppförsbacken"

SUNNE: Sunne vill rädda centrumhandeln

Karlstad är en tuff konkurrent. Samtidigt som hotelldöden härjar.
– Samtliga handlare har haft ett otroligt tapp efter att hotell Selma och Frykenstrand stängde, säger Sunneföretagaren Linda Isaksson.
Nu laddar Sunne om för att rädda centrumhandeln.

Unika butiker, personlig service och trevlig atmosfär.

Det är främsta anledningen att åka till Sunne och shoppa, enligt 800 enkätsvar från Sunnetågets glansdagar.

Numera ligger gratiskonceptet Sunnetåget i malpåse, hotell blir flyktingboenden, restauranger slår igen...

”Många lamslagna”

– Det behövs en positiv vändning! Vi hade många övernattande konferensgäster från hotell Selma och Frykenstrand som våra shoppingkunder. Överlag har det blivit tuffare i branschen över hela landet, säger Linda Isaksson som driver butiken Fryksdalsform i Sunne.

Vad gör ni nu?

– Medan många butiksägare är lamslagna gör vi tvärtom! Det gäller att satsa i uppförsbacken. Just nu helrenoverar vi vår butik under två veckor och håller öppet i en annan lokal på Kvarngatan under tiden, säger Linda Isaksson.

Långsiktigt samarbete

På Sunne kommuns näringslivsenhet står det inte heller still.

– I höstas beställde näringslivsenheten i Sunne en handelsutredning utifrån Socialdemokraternas förslag om ett handelscentrum vid E45:an. Utredningen säger att Sunne inte är tillräckligt stort för två handelscentrum, vilket man har tagit till sig. Just nu tar vi fram en långsiktig plan med ansvarsfördelning för kommunen, handlarna, fastighetsägarna och centrumföreningen Skutt, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare vid Sunne kommun.

Vad ska göras konkret?

– Det handlar bland annat om att minska de fysiska glappen i centrum, men också enkla saker som att fixa fler papperskorgar och snyggare, tydligare skyltar. Vi har bra förutsättningar! Den totala omsättningen för handeln i Sunne har ökat, säger Kristina Lundberg.

”Bra att Karlstad växer”

Rickard Lindqvist, ordförande i centrumföreningen Skutt, vill rekrytera nya medlemmar för att Sunne centrum ska kunna hållas levande med fler aktiviteter under sommaren. Man slipar på många olika idéer.

– Vi försöker bland annat få till ett samarbete mellan buss, boende och handel med temaresor, till exempel inom fiske och att involvera Västanå teater i Sunne centrum, säger Rickard Lindqvist.

Hur ser du på att handeln i Karlstad växer?

– Det är en utveckling som vi inte kan förhindra, även Karlstad centrum har ju tufft med konkurrensen från Bergvik och Thon. Det gäller att stå på tårna och se till att det blir intressant att ta sig till Sunne, säger Rickard Lindqvist.

– Det är bra om både Karlstad och Värmland växer, säger näringslivsutvecklaren Kristina Lundberg.

Unika butiker, personlig service och trevlig atmosfär.

Det är främsta anledningen att åka till Sunne och shoppa, enligt 800 enkätsvar från Sunnetågets glansdagar.

Numera ligger gratiskonceptet Sunnetåget i malpåse, hotell blir flyktingboenden, restauranger slår igen...

”Många lamslagna”

– Det behövs en positiv vändning! Vi hade många övernattande konferensgäster från hotell Selma och Frykenstrand som våra shoppingkunder. Överlag har det blivit tuffare i branschen över hela landet, säger Linda Isaksson som driver butiken Fryksdalsform i Sunne.

Vad gör ni nu?

– Medan många butiksägare är lamslagna gör vi tvärtom! Det gäller att satsa i uppförsbacken. Just nu helrenoverar vi vår butik under två veckor och håller öppet i en annan lokal på Kvarngatan under tiden, säger Linda Isaksson.

Långsiktigt samarbete

På Sunne kommuns näringslivsenhet står det inte heller still.

– I höstas beställde näringslivsenheten i Sunne en handelsutredning utifrån Socialdemokraternas förslag om ett handelscentrum vid E45:an. Utredningen säger att Sunne inte är tillräckligt stort för två handelscentrum, vilket man har tagit till sig. Just nu tar vi fram en långsiktig plan med ansvarsfördelning för kommunen, handlarna, fastighetsägarna och centrumföreningen Skutt, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare vid Sunne kommun.

Vad ska göras konkret?

– Det handlar bland annat om att minska de fysiska glappen i centrum, men också enkla saker som att fixa fler papperskorgar och snyggare, tydligare skyltar. Vi har bra förutsättningar! Den totala omsättningen för handeln i Sunne har ökat, säger Kristina Lundberg.

”Bra att Karlstad växer”

Rickard Lindqvist, ordförande i centrumföreningen Skutt, vill rekrytera nya medlemmar för att Sunne centrum ska kunna hållas levande med fler aktiviteter under sommaren. Man slipar på många olika idéer.

– Vi försöker bland annat få till ett samarbete mellan buss, boende och handel med temaresor, till exempel inom fiske och att involvera Västanå teater i Sunne centrum, säger Rickard Lindqvist.

Hur ser du på att handeln i Karlstad växer?

– Det är en utveckling som vi inte kan förhindra, även Karlstad centrum har ju tufft med konkurrensen från Bergvik och Thon. Det gäller att stå på tårna och se till att det blir intressant att ta sig till Sunne, säger Rickard Lindqvist.

– Det är bra om både Karlstad och Värmland växer, säger näringslivsutvecklaren Kristina Lundberg.

Sunne

Sunne har hård konkurrens om handel framför allt från Karlstad, drygt sex mil söderut. Orten har en tydlig profil som besöksmål och är känt för en stark entreprenörsanda.

Källa: Sunne handelsutredning, 2016