2016-02-24 11:27

2016-02-24 11:27

Sunne ökade

SUNNE

Enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för 2015 ökade Sunne kommuns invånareantal med 109 personer.

Bara för januari, minus 2, och december, minus 26, noterades befolkningsminskningar, övriga tio månader hade folkökningar.

Bara för januari, minus 2, och december, minus 26, noterades befolkningsminskningar, övriga tio månader hade folkökningar.