2016-02-16 08:28

2016-02-16 08:28

Skutt behöver fler medlemmar

SUNNE: Pressad ekonomi för föreningen

Skutt tappade elva medlemmar förra året och på grund av pressad ekonomi finns risken att de måste dra in på antalet arrangemang under 2016.
– Så nu vill vi att fler företag blir medlemmar. Om vi får möjligheten att göra centrum mer levande och mer attraktivt, trivs företagens anställda och vill stanna i Sunne. Så i förlängningen gynnar det alla, även de företag som inte är etablerade mitt i centrum, konstaterar Skutts tf ordförande Rickard Lindqvist.

I dag har Skutt 80 medlemmar.

– Tyvärr tappade vi elva stycken förra året på grund av att några butiker och restauranger lades ner. Några har kommit till och vi försöker värva fler, men ekonomin är pressad och vi måste se över vår verksamhet under 2016, berättar Rickard Lindqvist.

Pressad ekonomi

Vid Skutts senaste möte den 8 februari tog man beslut om att Påskjakten utgår. Man bestämde även att på grund av föreningens pressade ekonomi kommer man att se över vilka besparingar som behöver göras under 2016. De största kostnaderna, det är Sagolika Sommar och Sagolika Jul.

– De kommer att bli av precis som tidigare år. Men för att behålla kvaliteten måste vi kanske minska antalet dagar som arrangemangen pågår.

Bli medlem!

Men ambitionen är inte att dra ner, utan att värva fler medlemmar och fortsätta som tidigare år. Därför uppmanar Rickard Sunnes företagare att bli medlemmar, även de som inte finns mitt i centrum.

Nytt Sunnetåg?

Skutt har även andra planer de skulle vilja förverkliga.

– Vi vill få till fler samarbeten mellan företag och få till olika paketlösningar med övernattningar och arrangemang. Dessutom håller några handlare på att titta över om vi kan väcka Sunnetåget till liv igen. Tidigare gick det en gång per månad. Kanske kan vi få till en lösning där det går en gång i kvartalet i stället.

I dag har Skutt 80 medlemmar.

– Tyvärr tappade vi elva stycken förra året på grund av att några butiker och restauranger lades ner. Några har kommit till och vi försöker värva fler, men ekonomin är pressad och vi måste se över vår verksamhet under 2016, berättar Rickard Lindqvist.

Pressad ekonomi

Vid Skutts senaste möte den 8 februari tog man beslut om att Påskjakten utgår. Man bestämde även att på grund av föreningens pressade ekonomi kommer man att se över vilka besparingar som behöver göras under 2016. De största kostnaderna, det är Sagolika Sommar och Sagolika Jul.

– De kommer att bli av precis som tidigare år. Men för att behålla kvaliteten måste vi kanske minska antalet dagar som arrangemangen pågår.

Bli medlem!

Men ambitionen är inte att dra ner, utan att värva fler medlemmar och fortsätta som tidigare år. Därför uppmanar Rickard Sunnes företagare att bli medlemmar, även de som inte finns mitt i centrum.

Nytt Sunnetåg?

Skutt har även andra planer de skulle vilja förverkliga.

– Vi vill få till fler samarbeten mellan företag och få till olika paketlösningar med övernattningar och arrangemang. Dessutom håller några handlare på att titta över om vi kan väcka Sunnetåget till liv igen. Tidigare gick det en gång per månad. Kanske kan vi få till en lösning där det går en gång i kvartalet i stället.