2016-02-16 08:28

2016-02-16 08:28

"Problemen kvarstår"

SUNNE: Ny plan för parkeringar är klar

Nu har Sunne kommun tagit fram ett nytt förslag för att ersätta de parkeringar som försvinner i och med planförslaget för Nilsson-tomten.
Men Håkan Börjesson på Ica i Sunne är inte nöjd.

– Det känns inte som att det är någon större skillnad jämfört med förra skissen. De närliggande ersättningsparkeringarna fattas, och problemen kvarstår, säger han.

Till och med 16 december fanns möjligheten att lämna in synpunkter på planförslaget på Nilsson-tomten. En av dem som gjort det var Ica i Sunne. De är i högsta grad berörda eftersom det nya planförslaget skulle innebära att många av dagens parkeringsplatser försvinner. I december berättade FB att de kräver att parkeringsplatserna ersätts till hundra procent. Om inte det görs, förväntar de sig att kommunen erbjuder mark uppe vid 45:an och låter dem bygga nytt där, och att detta görs innan det sker någon förändring kring dagens parkeringsplatser. Allt för att företaget inte ska tappa sin konkurrenskraft.

80–85 platser

Tekniska på Sunne kommun inledde därför en projektering för att ta fram ett förslag utifrån vad som får plats enligt detaljplanen för Nilssontomten. Nu är förslaget klart. Planarkitekt Johanna Bergsman berättar:

– Detaljplanen möjliggör 28 parkeringsplatser i Lagerlöfsparken och 32 stycken på Mejeriängen där dagens parkering utökas med en rad. Sedan finns det även utrymme för 10–15 platser längs Mejerigatan, med start vid kajen.

Inte nöjd

Det kan även bli plats för tio parkeringsplatser i anslutning till befintlig parkering bakom Trafikskolan, men det måste prövas i detaljplanen för Mejeriängen, det vill säga Eurasia och Trafikskolan, först.

Förslaget rymmer totalt 80–85 parkeringsplatser, jämfört med dagens 92.

– Jag tror det är ett rimligt antal med tanke på att vi fått P-skiva och att det är tidsbegränsningar på parkeringarna. Dessutom finns det en byggrätt för parkeringshus vid Mejeriängen, berättar hon.

Men Håkan Börjesson är inte nöjd med skissen.

– Det har kommit fram några nya parkeringar, men inte med samma närhet som de vi har i dag. Och det är närheten till parkering som är viktig. Så de nya parkeringsplatserna nere vid Mejerigatan och bakom Trafikskolan gynnar inte oss. Och vem bygger ett parkeringshus? Det har i alla fall inte vi möjlighet till att göra, säger han.

Stort ingrepp

Det bästa tycker Håkan vore om man tog fram en tredimensionell modell för området.

– På en platt ritning kan man få plats med väldigt mycket. I en modell ser man proportionerna på ett helt annat sätt. Detta är ett stort ingrepp i centrum och det är viktigt att det blir så bra som möjligt.

Håkan är orolig för hur detta kommer att sluta, och kravet på mark vid 45:an om inte parkeringsfrågan löses, kvarstår. Men helst vill de vara kvar i centrum.

– Ica har funnits i Sunne i femtio år så jag hoppas man tar hänsyn till de företag som redan finns, innan man låter andra bygga nytt, säger han.

Planen kommer att tas upp i allmänna utskottet i mars.

– Därefter går den vidare till kommunstyrelsen innan fullmäktige tar beslut i april, berättar Johanna Bergsman.

Till och med 16 december fanns möjligheten att lämna in synpunkter på planförslaget på Nilsson-tomten. En av dem som gjort det var Ica i Sunne. De är i högsta grad berörda eftersom det nya planförslaget skulle innebära att många av dagens parkeringsplatser försvinner. I december berättade FB att de kräver att parkeringsplatserna ersätts till hundra procent. Om inte det görs, förväntar de sig att kommunen erbjuder mark uppe vid 45:an och låter dem bygga nytt där, och att detta görs innan det sker någon förändring kring dagens parkeringsplatser. Allt för att företaget inte ska tappa sin konkurrenskraft.

80–85 platser

Tekniska på Sunne kommun inledde därför en projektering för att ta fram ett förslag utifrån vad som får plats enligt detaljplanen för Nilssontomten. Nu är förslaget klart. Planarkitekt Johanna Bergsman berättar:

– Detaljplanen möjliggör 28 parkeringsplatser i Lagerlöfsparken och 32 stycken på Mejeriängen där dagens parkering utökas med en rad. Sedan finns det även utrymme för 10–15 platser längs Mejerigatan, med start vid kajen.

Inte nöjd

Det kan även bli plats för tio parkeringsplatser i anslutning till befintlig parkering bakom Trafikskolan, men det måste prövas i detaljplanen för Mejeriängen, det vill säga Eurasia och Trafikskolan, först.

Förslaget rymmer totalt 80–85 parkeringsplatser, jämfört med dagens 92.

– Jag tror det är ett rimligt antal med tanke på att vi fått P-skiva och att det är tidsbegränsningar på parkeringarna. Dessutom finns det en byggrätt för parkeringshus vid Mejeriängen, berättar hon.

Men Håkan Börjesson är inte nöjd med skissen.

– Det har kommit fram några nya parkeringar, men inte med samma närhet som de vi har i dag. Och det är närheten till parkering som är viktig. Så de nya parkeringsplatserna nere vid Mejerigatan och bakom Trafikskolan gynnar inte oss. Och vem bygger ett parkeringshus? Det har i alla fall inte vi möjlighet till att göra, säger han.

Stort ingrepp

Det bästa tycker Håkan vore om man tog fram en tredimensionell modell för området.

– På en platt ritning kan man få plats med väldigt mycket. I en modell ser man proportionerna på ett helt annat sätt. Detta är ett stort ingrepp i centrum och det är viktigt att det blir så bra som möjligt.

Håkan är orolig för hur detta kommer att sluta, och kravet på mark vid 45:an om inte parkeringsfrågan löses, kvarstår. Men helst vill de vara kvar i centrum.

– Ica har funnits i Sunne i femtio år så jag hoppas man tar hänsyn till de företag som redan finns, innan man låter andra bygga nytt, säger han.

Planen kommer att tas upp i allmänna utskottet i mars.

– Därefter går den vidare till kommunstyrelsen innan fullmäktige tar beslut i april, berättar Johanna Bergsman.