2016-02-15 15:49

2016-02-15 18:40

Björn Gillberg (HS) närmar sig Sverigedemokraterna

SUNNE: Socialdemokraterna kritiska: "Präglat av främlingsfientlighet"

Främlingsfientliga herrar. Så kallar Socialdemokraterna i Sunne Björn Gillberg (HS) och Runar Filper (SD) efter en debattartikel de två skrev gemensamt.
– Blir man pestsmittad om man samverkar med SD, dundrar Björn Gillberg (HS).

En spricka har uppstått mellan Sunnes största parti, Socialdemokraterna, och dess alliansparti Hela Sunne.

Upprinnelsen till bråket är ett ordförandebeslut, om hur många ensamkommande flyktingbarn kommunen ska ta emot, som vikarierande kommunalrådet Linda Johansson (S) tog i december.

”Ibland går det fort att bli maktfullkomlig. Sunne kommun har redan tagit emot ett oproportionerligt stort antal flyktingar jämfört med landets rikare kommuner som Hammarö, Danderyd, Lidingö och Karlstad”, skriver Björn Gillberg (HS) och Runar Filper (SD) i en gemensam debattartikel som nyligen publicerades i NWT.

SD och Hela Sunne

För första gången gjorde därmed Björn Gillberg (HS) officiellt gemensam sak med Sverigedemokraterna.

– Jag har hela partiet bakom mig, säger Björn Gillberg (HS).

Socialdemokraterna i Sunne är kritiska.

Hur påverkas alliansen mellan S och HS?

– Alliansen är ju bara valtekniskt samarbete. Det här utspelet får stå för Björn Gillberg och Hela Sunne, men det är klart att jag reagerar på det. Vi markerar vad vi tycker, säger kommunalrådet Tobias Eriksson (S). Han och Linda Johansson (S) har gett svar på tal i en debattartikel (Fryksdalsbygden 12/2), där de påpekar att justeringen av antalet platser från 22 till 100 platser för ensamkommande flyktingbarn beror på att kommunen ville få omedelbar ersättning. Antalet platser låg redan då på drygt 100.

”Främlingsfientlighet”

”När Björn Gillberg och Runar Filper påstår att just detta ordförandebeslut skulle få ”större ekonomiska konsekvenser för Sunne kommun än något tidigare ordförandebeslut” visar detta klart och tydligt på den okunnighet och främlingsfientlighet dessa herrar egentligen står för!” dundrar de båda S-politikerna.

Tar kritik med ro

– Sossarna säger en sak utåt och en annan sak internt. Kommunen kommer att drabbas av mångmiljonkostnader för att bygga nya bostäder. Jag har aldrig strävat efter att vara politiskt korrekt. Man kan inte stämpla någon som främlingsfientlig bara för att man tar upp ett tabubelagt ämne. För övrigt delar Moderaterna vår uppfattning, säger Gillberg.

Moderaterna vill dock inte som Hela Sunne göra gemensam sak med SD, enligt M-politiker NWT har talat med.

Måste gå via KS

Framöver kommer ett liknande ordförandebeslut inte att kunna fattas i Sunne kommun. Vid kommunstyrelsens senaste möte beslutades att i de fall brådskande beslut, som innebär en större förändring, måste tas om avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn ska KS kallas till ett extra sammanträde.

En spricka har uppstått mellan Sunnes största parti, Socialdemokraterna, och dess alliansparti Hela Sunne.

Upprinnelsen till bråket är ett ordförandebeslut, om hur många ensamkommande flyktingbarn kommunen ska ta emot, som vikarierande kommunalrådet Linda Johansson (S) tog i december.

”Ibland går det fort att bli maktfullkomlig. Sunne kommun har redan tagit emot ett oproportionerligt stort antal flyktingar jämfört med landets rikare kommuner som Hammarö, Danderyd, Lidingö och Karlstad”, skriver Björn Gillberg (HS) och Runar Filper (SD) i en gemensam debattartikel som nyligen publicerades i NWT.

SD och Hela Sunne

För första gången gjorde därmed Björn Gillberg (HS) officiellt gemensam sak med Sverigedemokraterna.

– Jag har hela partiet bakom mig, säger Björn Gillberg (HS).

Socialdemokraterna i Sunne är kritiska.

Hur påverkas alliansen mellan S och HS?

– Alliansen är ju bara valtekniskt samarbete. Det här utspelet får stå för Björn Gillberg och Hela Sunne, men det är klart att jag reagerar på det. Vi markerar vad vi tycker, säger kommunalrådet Tobias Eriksson (S). Han och Linda Johansson (S) har gett svar på tal i en debattartikel (Fryksdalsbygden 12/2), där de påpekar att justeringen av antalet platser från 22 till 100 platser för ensamkommande flyktingbarn beror på att kommunen ville få omedelbar ersättning. Antalet platser låg redan då på drygt 100.

”Främlingsfientlighet”

”När Björn Gillberg och Runar Filper påstår att just detta ordförandebeslut skulle få ”större ekonomiska konsekvenser för Sunne kommun än något tidigare ordförandebeslut” visar detta klart och tydligt på den okunnighet och främlingsfientlighet dessa herrar egentligen står för!” dundrar de båda S-politikerna.

Tar kritik med ro

– Sossarna säger en sak utåt och en annan sak internt. Kommunen kommer att drabbas av mångmiljonkostnader för att bygga nya bostäder. Jag har aldrig strävat efter att vara politiskt korrekt. Man kan inte stämpla någon som främlingsfientlig bara för att man tar upp ett tabubelagt ämne. För övrigt delar Moderaterna vår uppfattning, säger Gillberg.

Moderaterna vill dock inte som Hela Sunne göra gemensam sak med SD, enligt M-politiker NWT har talat med.

Måste gå via KS

Framöver kommer ett liknande ordförandebeslut inte att kunna fattas i Sunne kommun. Vid kommunstyrelsens senaste möte beslutades att i de fall brådskande beslut, som innebär en större förändring, måste tas om avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn ska KS kallas till ett extra sammanträde.