2016-02-10 10:08

2016-02-10 10:08

Sunne får godkänt efter ny skolgranskning

SUNNE

Sedan Skolinspektionen påtalat brister i verksamheten vid grundsärskolan på Fryxellska i Sunne har kommunen gjort tillräckligt för att åtgärda problemen.

Det bedömer inspektionen och avslutar därmed granskningen.

Det bedömer inspektionen och avslutar därmed granskningen.