2016-02-09 08:21

2016-02-09 08:21

"Vi mörkar ingenting"

SUNNE: Tobias Eriksson (S) om SD:s utspel om "mångkulturellt bokslut"

Sverigedemokraterna i Värmland uppmanar samtliga partiets kommunfullmäktigegrupper att motionera om att få till ett så kallat ”mångkulturellt bokslut” i sina respektive hemkommuner.
– Vilka är kostnaderna? Invånarna har rätt att få veta vad skattepengarna går till, även när det handlar om asylmottagandet och anhöriginvandringen, säger Runar Filper, SD:s distriktsordförande i Värmland.

I Sunne har SD lämnat in en motion, ställd till kommunen, där man punktar upp ett antal påståenden om flyktingmottagningen på orten.

”Sverigedemokraterna ställer sig osökt frågan om Sunnes kommunledning inte vill veta den verkliga kostnaden.”

”Ingen har tidigare informerat invånarna om att kommunalskatten ska användas till att finansiera Sveriges ansvarslösa invandringspolitik.”

”Sunnes invånare har rätt att få veta vad deras kommunala skattepengar används till.”

Runar Filper, hur menar ni när ni antyder att den verkliga kostnaden för flyktingmottagning inte redovisas?

– Att det är svårt att få reda på vad det kostar. Det talas gärna om vad de nyanlända tillför men mindre gärna om vad det kostar när de hamnar i bidragsberoende och utanförskap.

”Helt öppen process”

Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, tar ganska lugnt på kritiken.

– Vad skattepengarna används till redovisar vi naturligtvis. Vi mörkar ingenting. Det är en helt öppen process. Att det kommer kritik från de som inte vill att Sunne kommun tar emot flyktingar är bara väntat, säger Tobias Eriksson.

Så det finns ingen grund alls för de här påståendena?

– Ingen här på kommunen har någon annan agenda än att flyktingfrågorna ska hanteras på samma sätt än andra frågor. Det finns ett stort behov och Sunne kommun tar sitt ansvar. Skattepengarna används utifrån kommuninvånarnas behov, oavsett var de kommer ifrån.

Runar Filper tycker det är viktigt att Sunne kommun tar frågan på allvar och att motionen behandlas i kommunstyrelsen.

– Vi tror att skattebetalarna vill veta vad flyktingmottagningen kostar och att många är oroliga för konsekvenserna på längre sikt, säger han.

”Viktig diskussion”

Kommunstyrelsens ordförande är också orolig:

– Det är tydligt att vi måste jobba mycket mer med attitydfrågorna. Det är inte bra om etablerade Sunnebor känner att det ena efter det andra som upplevs som negativt kanske någonstans beror på flyktingmottagandet. Därför är viktigt att diskutera det här öppet och tydligt för att inte fördomar och missuppfattningar ska få fäste, säger Tobias Eriksson.

I Sunne har SD lämnat in en motion, ställd till kommunen, där man punktar upp ett antal påståenden om flyktingmottagningen på orten.

”Sverigedemokraterna ställer sig osökt frågan om Sunnes kommunledning inte vill veta den verkliga kostnaden.”

”Ingen har tidigare informerat invånarna om att kommunalskatten ska användas till att finansiera Sveriges ansvarslösa invandringspolitik.”

”Sunnes invånare har rätt att få veta vad deras kommunala skattepengar används till.”

Runar Filper, hur menar ni när ni antyder att den verkliga kostnaden för flyktingmottagning inte redovisas?

– Att det är svårt att få reda på vad det kostar. Det talas gärna om vad de nyanlända tillför men mindre gärna om vad det kostar när de hamnar i bidragsberoende och utanförskap.

”Helt öppen process”

Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sunne, tar ganska lugnt på kritiken.

– Vad skattepengarna används till redovisar vi naturligtvis. Vi mörkar ingenting. Det är en helt öppen process. Att det kommer kritik från de som inte vill att Sunne kommun tar emot flyktingar är bara väntat, säger Tobias Eriksson.

Så det finns ingen grund alls för de här påståendena?

– Ingen här på kommunen har någon annan agenda än att flyktingfrågorna ska hanteras på samma sätt än andra frågor. Det finns ett stort behov och Sunne kommun tar sitt ansvar. Skattepengarna används utifrån kommuninvånarnas behov, oavsett var de kommer ifrån.

Runar Filper tycker det är viktigt att Sunne kommun tar frågan på allvar och att motionen behandlas i kommunstyrelsen.

– Vi tror att skattebetalarna vill veta vad flyktingmottagningen kostar och att många är oroliga för konsekvenserna på längre sikt, säger han.

”Viktig diskussion”

Kommunstyrelsens ordförande är också orolig:

– Det är tydligt att vi måste jobba mycket mer med attitydfrågorna. Det är inte bra om etablerade Sunnebor känner att det ena efter det andra som upplevs som negativt kanske någonstans beror på flyktingmottagandet. Därför är viktigt att diskutera det här öppet och tydligt för att inte fördomar och missuppfattningar ska få fäste, säger Tobias Eriksson.