2016-02-05 13:40

2016-02-05 13:40

"Det är ett steg i helt rätt riktning för framtiden"

SUNNE: Givande panelsamtal som kan bli återkommande

Öppet samtal. Sverige befinner sig i en högkonjunktur – men på landsbygden känner man inte alltid av det när man mest hör om nedläggningar och nedskärningar. Med politiskt maktskifte och ett stort antal nya invånare som ska tas hand om, finns det många frågor som lokala företagare ställer sig om framtiden. I onsdags kväll fick de chansen att ställa dem direkt till kommunens politiker.

Henrik Peterson, Företagarna i Sunne, är nöjd med träffen, som arrangerades av Företagarna i Sunne, fastighetsägarna i kommunen, Majorskorna och Skutt.

– Nu är det viktigare än någonsin med en bra dialog mellan politiker och företagare. Vi står i ett politiskt maktskifte i både kommunen och hela landet, där lagar och regler ändras för företagare. Vi bor också i en kommun med många nya medborgare, som naturligtvis är en tillgång men som utgör en stor kostnad i början. Många funderar över var de pengarna ska komma ifrån och hur man effektivast integrerar de nyanlända i Sunne, säger Henrik Peterson.

Många frågor

Ett 50-tal personer deltog i träffet, och förutom frågor rörande maktskiftet och flyktingar togs även ämnen som infrastruktur, Climate arena, Kolsnäs framtid och bostadsbrist upp. Enligt Henrik Peterson blev det ett mycket bra samtal.

– Utåt sett får man lätt bilden av att politikerna bara tjafsar med varandra utan att något konstruktivt händer. Jag var lite orolig över att det skulle bli så att de bara pratade om vad de andra politikerna gjort fel, men det blev ett öppet och bra samtal där alla gavs plats att tala. Jag fick känslan av att alla besökare och politiker var nöjda och att det var många bra och viktiga frågor som togs upp, säger han.

Företagarvänligt klimat

Redan nu riktar sig arrangörerna in på en uppföljning längre fram i vår.

– Vi skulle behöva en tätare relation mellan företagare och politiker, att man följs åt hela tiden genom alla processer för att politiken ska bli så företagarvänlig som möjligt. Det här känns som ett steg i helt rätt riktning för framtiden.

Henrik Peterson, Företagarna i Sunne, är nöjd med träffen, som arrangerades av Företagarna i Sunne, fastighetsägarna i kommunen, Majorskorna och Skutt.

– Nu är det viktigare än någonsin med en bra dialog mellan politiker och företagare. Vi står i ett politiskt maktskifte i både kommunen och hela landet, där lagar och regler ändras för företagare. Vi bor också i en kommun med många nya medborgare, som naturligtvis är en tillgång men som utgör en stor kostnad i början. Många funderar över var de pengarna ska komma ifrån och hur man effektivast integrerar de nyanlända i Sunne, säger Henrik Peterson.

Många frågor

Ett 50-tal personer deltog i träffet, och förutom frågor rörande maktskiftet och flyktingar togs även ämnen som infrastruktur, Climate arena, Kolsnäs framtid och bostadsbrist upp. Enligt Henrik Peterson blev det ett mycket bra samtal.

– Utåt sett får man lätt bilden av att politikerna bara tjafsar med varandra utan att något konstruktivt händer. Jag var lite orolig över att det skulle bli så att de bara pratade om vad de andra politikerna gjort fel, men det blev ett öppet och bra samtal där alla gavs plats att tala. Jag fick känslan av att alla besökare och politiker var nöjda och att det var många bra och viktiga frågor som togs upp, säger han.

Företagarvänligt klimat

Redan nu riktar sig arrangörerna in på en uppföljning längre fram i vår.

– Vi skulle behöva en tätare relation mellan företagare och politiker, att man följs åt hela tiden genom alla processer för att politiken ska bli så företagarvänlig som möjligt. Det här känns som ett steg i helt rätt riktning för framtiden.