2016-01-28 06:00

2016-01-28 06:00

Böjda spön – en dragare

SUNNE: Sportfiskebutik lyfts fram i handelsutredning

Handelsanalys. Skapa ett tätare, mysigare centrum med dragplåster som lockar besökare. Det är ett axplock av tipsen ur en ny utredning om Sunnes handel.
Sportfiskebutiken Böjda spön och underklädesbutiken Shangri La lyfts fram som ”ortens unika höjdpunkter”.

Nyligen blev handelsrapporten som näringslivsenheten beställt klar.

– Om man jämför med liknande orter ligger Sunnes handelindex egentligen bra till. Med rapporten som grund kommer vi nu att påbörja arbetet för att utveckla handeln. Det handlar mycket om samverkan mellan kommunen, handlarna, fastighetsägarna och turistnäringen, säger Eva Larsson, landsbygds- och företagsrådgivare i Sunne kommun.

Handelsrapporten slår fast att entréerna till centrumkärnan, inte minst från E45:an, behöver bli mer lockande. När det gäller dagligvaruhandeln finns utrymme för fler aktörer och ny handel kan skapas i anslutning till den befintliga, som vid Coop Extra.

Nog med p-platser?

– Rapporten belyste väldigt hårt att moderna bostäder behövs. Sunne har stor bostadsbrist, säger Eva Larsson, som ser fram emot att byggandet tar fart. Det gör även centrumföreningen Skutt.

– Samtidigt är vissa rädda för att p-platser försvinner. Men gångavstånden är inte så stora. Hela Sunne centrum ryms på en lika stor yta som Bergvik i Karlstad, säger Rickard Lindqvist, ordförande för Skutt. Enligt rapporten är antalet p-platser tillräckligt i Sunne.

”Förtäta handeln”

Handelsutredarna föreslår att ”dragare” som Böjda spön på Långgatan i Sunne flyttar in till den mer centralt belägna Kvarngatan. För att locka fler besökare till centrum behöver utbudet koncentreras där. Glapp och avstånd i den fysiska miljön bör minskas. Lägg fokus på centrumhandel framför externhandel, lyder expertisråden.

När NWT besöker Böjda spön levereras just en färsk laddning maggots. Levande fluglarver står högt i kurs under isfiskesäsongen.

– Vi brukar även sälja levande metmaskar i jord, 50 stycken per burk. De kostar knappt en krona styck, säger Sebastian Ekbom, anställd och själv inbiten fiskare. Han får ofta ge råd om alltifrån utrustning till fina fiskeplatser.

Många stammisar

– För den som vill pimpla nu gäller det att ta sig till en större sjö där isen är bra. Grund är bra ställen för exempelvis abborre.

Den drygt 100 kvadratmeter stora – och trånga – affären erbjuder det mesta en sportfiskare kan önska. Inte minst ett helt rum enbart för flugbinderi.

– Vi har många stamkunder i båda butikerna i Sunne och Arvika. Bäst är försäljningen från maj till augusti. Många turister och nybörjare köper hela fiskeutrustningar då, säger Sebastian Ekbom. Han myser över att Böjda spön omnämns som ”dragare” i handelsrapporten.

– Det är kul att vi och Shangri La lyftes fram, vi har ju väldigt olika koncept, skrattar han.

– Böjda spön är en ganska anonym butik i Sunne, många Sunnebor inser inte hur stor den är och hur mycket de säljer på nätet, säger Eva Larsson.

Nyligen blev handelsrapporten som näringslivsenheten beställt klar.

– Om man jämför med liknande orter ligger Sunnes handelindex egentligen bra till. Med rapporten som grund kommer vi nu att påbörja arbetet för att utveckla handeln. Det handlar mycket om samverkan mellan kommunen, handlarna, fastighetsägarna och turistnäringen, säger Eva Larsson, landsbygds- och företagsrådgivare i Sunne kommun.

Handelsrapporten slår fast att entréerna till centrumkärnan, inte minst från E45:an, behöver bli mer lockande. När det gäller dagligvaruhandeln finns utrymme för fler aktörer och ny handel kan skapas i anslutning till den befintliga, som vid Coop Extra.

Nog med p-platser?

– Rapporten belyste väldigt hårt att moderna bostäder behövs. Sunne har stor bostadsbrist, säger Eva Larsson, som ser fram emot att byggandet tar fart. Det gör även centrumföreningen Skutt.

– Samtidigt är vissa rädda för att p-platser försvinner. Men gångavstånden är inte så stora. Hela Sunne centrum ryms på en lika stor yta som Bergvik i Karlstad, säger Rickard Lindqvist, ordförande för Skutt. Enligt rapporten är antalet p-platser tillräckligt i Sunne.

”Förtäta handeln”

Handelsutredarna föreslår att ”dragare” som Böjda spön på Långgatan i Sunne flyttar in till den mer centralt belägna Kvarngatan. För att locka fler besökare till centrum behöver utbudet koncentreras där. Glapp och avstånd i den fysiska miljön bör minskas. Lägg fokus på centrumhandel framför externhandel, lyder expertisråden.

När NWT besöker Böjda spön levereras just en färsk laddning maggots. Levande fluglarver står högt i kurs under isfiskesäsongen.

– Vi brukar även sälja levande metmaskar i jord, 50 stycken per burk. De kostar knappt en krona styck, säger Sebastian Ekbom, anställd och själv inbiten fiskare. Han får ofta ge råd om alltifrån utrustning till fina fiskeplatser.

Många stammisar

– För den som vill pimpla nu gäller det att ta sig till en större sjö där isen är bra. Grund är bra ställen för exempelvis abborre.

Den drygt 100 kvadratmeter stora – och trånga – affären erbjuder det mesta en sportfiskare kan önska. Inte minst ett helt rum enbart för flugbinderi.

– Vi har många stamkunder i båda butikerna i Sunne och Arvika. Bäst är försäljningen från maj till augusti. Många turister och nybörjare köper hela fiskeutrustningar då, säger Sebastian Ekbom. Han myser över att Böjda spön omnämns som ”dragare” i handelsrapporten.

– Det är kul att vi och Shangri La lyftes fram, vi har ju väldigt olika koncept, skrattar han.

– Böjda spön är en ganska anonym butik i Sunne, många Sunnebor inser inte hur stor den är och hur mycket de säljer på nätet, säger Eva Larsson.