2016-01-27 15:50

2016-01-27 15:50

Personalpool för turism planeras

SUNNE: Samarbete ska lyfta företag

Att snabbt få tag på kompetent personal är svårt. Morgan Södergren, delägare i Diner 45 i Stöpafors, vill råda bot på problemet genom att starta en personalpool för turismföretag i Fryksdalen och norra Värmland.

Morgan Södergren vet av egen erfarenhet hur svårt och kostsamt det kan vara att få tag på bra personal. Under lågsäsong måste personalstyrkan minskas, och när gästerna ökar till antal på nytt påbörjas ännu en rekryteringsprocess.

– Den personal som man hade tidigare kanske har hittat jobb på annan ort och då måste vi än en gång köra intervjuer, provanställningar och utbildning, säger Morgan Södergren.

Ekonomisk förening

Lösningen på problemet kan bli en personalpool i form av en ekonomisk förening. Morgan Södergren har bjudit in andra företagare till en uppstarts- och informationsträff i nästa vecka.

– Tanken är att starta en ekonomisk förening där alla företag som blir medlemmar får en röst i styrelsen. Det ska vara frivilligt för personalen bland medlemsföretagen att gå med i poolen och därmed vara villiga att göra extra timmar på någon av de arbetsplatserna.

Personal

På sikt hoppas Morgan Södergren att kunna ha personal anställd i den ekonomiska föreningen. Medlemsföretag och andra företagare ska sedan kunna hyra i föreningens anställda vid behov.

– Föreningen ska inte tjäna pengar. Det här ska utveckla servicen hos företagen i området. Intresset för personalpoolen är stort och samarbetet kan utvecklas vidare i framtiden.

Morgan Södergren vet av egen erfarenhet hur svårt och kostsamt det kan vara att få tag på bra personal. Under lågsäsong måste personalstyrkan minskas, och när gästerna ökar till antal på nytt påbörjas ännu en rekryteringsprocess.

– Den personal som man hade tidigare kanske har hittat jobb på annan ort och då måste vi än en gång köra intervjuer, provanställningar och utbildning, säger Morgan Södergren.

Ekonomisk förening

Lösningen på problemet kan bli en personalpool i form av en ekonomisk förening. Morgan Södergren har bjudit in andra företagare till en uppstarts- och informationsträff i nästa vecka.

– Tanken är att starta en ekonomisk förening där alla företag som blir medlemmar får en röst i styrelsen. Det ska vara frivilligt för personalen bland medlemsföretagen att gå med i poolen och därmed vara villiga att göra extra timmar på någon av de arbetsplatserna.

Personal

På sikt hoppas Morgan Södergren att kunna ha personal anställd i den ekonomiska föreningen. Medlemsföretag och andra företagare ska sedan kunna hyra i föreningens anställda vid behov.

– Föreningen ska inte tjäna pengar. Det här ska utveckla servicen hos företagen i området. Intresset för personalpoolen är stort och samarbetet kan utvecklas vidare i framtiden.