2016-01-22 06:00

2016-01-22 06:00

Sågverksägare vägrar göra ny bullermätning

SUNNE: Miljö- och bygglovsnämndens beslut överklagas

Grannar till Södra Borgeby skola överklagade och fick rätt i högsta instans när Sunne kommun ville sälja det nedlagda skolhuset som bostad. Fastigheten såldes senare för cirka hälften av ursprungspriset. Nu pågår en ny strid mellan de båda parterna.

Risk för störningar på grund av buller från grannfastigheten med djurhållning och eget sågverk. Det var den avgörande faktorn som fick Mark- och miljööverdomstolen att upphäva kommunens beslut om att ge bygglov för ändrad användning av Södra Borgeby skola förra våren.

I ett beslutsförslag från i höstas föreslås att ägarna till gården och sågverket förbjuds att använda sågen från 1 maj till sista augusti samt kvällar, nätter och helger under övriga delar av året. Bullerdämpning av spannmålstork och hötork föreslås också.

I december förra året beslutade miljö- och bygglovsnämnden att fastighetsägarna ska genomföra en ny bullermätning.

Beslutet har nu överklagats.

”Särbehandling”

– Det har aldrig inkommit några klagomål på verksamheten från omkringliggande fastigheter. Sågen, spannmålstorken och hötorken används i dagsläget enbart för gårdens eget behov av sågat virke samt foder till gårdens egen djurhållning, skriver fastighetsägarna i överklagan. En kostsam bullerutredning är inte rimlig i förhållande till verksamhetens storlek, enligt ägarna.

Vidare tycker fastighetsägarna att de utsätts för särbehandling om miljö- och bygglovsnämnden inte avkräver liknande bullermätningar från alla småsågar, jordbruksfastigheter och hästgårdar i kommunen där det finns spannmålstorkar och höfläktar.

Risk för störningar på grund av buller från grannfastigheten med djurhållning och eget sågverk. Det var den avgörande faktorn som fick Mark- och miljööverdomstolen att upphäva kommunens beslut om att ge bygglov för ändrad användning av Södra Borgeby skola förra våren.

I ett beslutsförslag från i höstas föreslås att ägarna till gården och sågverket förbjuds att använda sågen från 1 maj till sista augusti samt kvällar, nätter och helger under övriga delar av året. Bullerdämpning av spannmålstork och hötork föreslås också.

I december förra året beslutade miljö- och bygglovsnämnden att fastighetsägarna ska genomföra en ny bullermätning.

Beslutet har nu överklagats.

”Särbehandling”

– Det har aldrig inkommit några klagomål på verksamheten från omkringliggande fastigheter. Sågen, spannmålstorken och hötorken används i dagsläget enbart för gårdens eget behov av sågat virke samt foder till gårdens egen djurhållning, skriver fastighetsägarna i överklagan. En kostsam bullerutredning är inte rimlig i förhållande till verksamhetens storlek, enligt ägarna.

Vidare tycker fastighetsägarna att de utsätts för särbehandling om miljö- och bygglovsnämnden inte avkräver liknande bullermätningar från alla småsågar, jordbruksfastigheter och hästgårdar i kommunen där det finns spannmålstorkar och höfläktar.