2016-01-22 16:33

2016-01-22 16:33

Ny utbildning på gång

SUNNE: "80 – 90 procent får jobb"

Yrkeshögskolan på Brobygrafiska i Sunne startar en ny utbildning i höst.
Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion är namnet.
– Den här utbildningen passar oss som hand i handsken, säger Tommy Nilsson, tf verksamhetsansvarig.

Den nya YH-utbildningen på Brobygrafiska är tvåårig och startar den 5 september.

– Förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är mycket goda. 80 – 90 procent av våra studenter får jobb, säger verksamhetsansvarige Tommy Nilsson.

”Stort behov”

Brobygrafiska har gott renommé i branschen.

– Det här stärker förpackningsindustrin. Vår bransch är under ständig teknisk utveckling och det finns ett stort behov av ny kompetens och yngre människor med nya idéer och visioner, säger Johan Mårtensson, vd på Packbridge.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade 446 utbildningar, vilket motsvarar 31 procent av de inkomna ansökningarna. Brobygrafiska fick inte full pott på sin ansökan.

– Vi ville köra fyra olika utbildningar, bara en blev beviljad. Men vi är glada ändå, säger Tommy Nilsson.

I dag har Brobygrafiska tre olika YH-utbildningar och 160 yrkeselever.

Toppmodernt

NWT följer med Roland Wikberg, grafisk tekniker på Brobygrafiska, som visar den avancerade utrustningen skolans elever och personal har tillgång till.

– Den nya utbildningen på skolan är väldigt teknisk och öppnar för många olika jobb i branschen, säger Roland Wikberg.

Den nya YH-utbildningen på Brobygrafiska är tvåårig och startar den 5 september.

– Förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är mycket goda. 80 – 90 procent av våra studenter får jobb, säger verksamhetsansvarige Tommy Nilsson.

”Stort behov”

Brobygrafiska har gott renommé i branschen.

– Det här stärker förpackningsindustrin. Vår bransch är under ständig teknisk utveckling och det finns ett stort behov av ny kompetens och yngre människor med nya idéer och visioner, säger Johan Mårtensson, vd på Packbridge.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade 446 utbildningar, vilket motsvarar 31 procent av de inkomna ansökningarna. Brobygrafiska fick inte full pott på sin ansökan.

– Vi ville köra fyra olika utbildningar, bara en blev beviljad. Men vi är glada ändå, säger Tommy Nilsson.

I dag har Brobygrafiska tre olika YH-utbildningar och 160 yrkeselever.

Toppmodernt

NWT följer med Roland Wikberg, grafisk tekniker på Brobygrafiska, som visar den avancerade utrustningen skolans elever och personal har tillgång till.

– Den nya utbildningen på skolan är väldigt teknisk och öppnar för många olika jobb i branschen, säger Roland Wikberg.