2016-01-21 16:13

2016-01-21 16:13

Broby grafiska harbeviljats ny YH-utbildning

SUNNE: Kombinationen prepress och trycktekniker ger helt nya kunskaper

Ny utbildning. Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Brobygrafiska den tvååriga yrkeshögskoleutbildningen Prepress- och trycktekniker förpackningsproduktion.
– Den här utbildningen passar oss som handen i handsken. Vi har alla tekniska förutsättningar som krävs, både vad det gäller den tekniska utrustningen och lärarnas kompetens, berättar Tommy Nilsson, tf verksamhetsansvarig för YH.

Brobygrafiska är glada för det positiva beskedet om utbildningsstart.

– Vi har starkt stöd från branschen både lokalt och globalt och förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är mycket goda. 80-90 procent av våra studenter får jobb, förklarar Tommy Nilsson.

Utbildningen vänder sig till personer som är intresserade av teknik och att styra en produktion med kvalitet och lönsamhet. Utbildningen kommer att fokusera på området prepress och tryck.

Prepressarbetet består i att anpassa designen för rätt tryckpress, material och efterbearbetning och görs med programvaror från Adobe och Esko. Kombinationen prepress och trycktekniker ger helt nya kunskaper.

Utbildningen startar i september 2016.

I 2015 års ansökningsomgång fick Myndigheten för yrkesskolan in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och av de inkomna ansökningarna beviljas 446 utbildningar motsvarande ungefär 25 700 studerandeplatser, fördelade på cirka 12 850 platser per utbildningsomgång.

Brobygrafiska är glada för det positiva beskedet om utbildningsstart.

– Vi har starkt stöd från branschen både lokalt och globalt och förutsättningarna att få jobb efter utbildningen är mycket goda. 80-90 procent av våra studenter får jobb, förklarar Tommy Nilsson.

Utbildningen vänder sig till personer som är intresserade av teknik och att styra en produktion med kvalitet och lönsamhet. Utbildningen kommer att fokusera på området prepress och tryck.

Prepressarbetet består i att anpassa designen för rätt tryckpress, material och efterbearbetning och görs med programvaror från Adobe och Esko. Kombinationen prepress och trycktekniker ger helt nya kunskaper.

Utbildningen startar i september 2016.

I 2015 års ansökningsomgång fick Myndigheten för yrkesskolan in 1 421 ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2016 eller våren 2017. Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och av de inkomna ansökningarna beviljas 446 utbildningar motsvarande ungefär 25 700 studerandeplatser, fördelade på cirka 12 850 platser per utbildningsomgång.