2016-01-19 12:30

2016-01-20 09:44

P-skivan – från Paris till Sunne

SUNNE: 40 000 kronor i p-böter under 2015

Parisarna snurrade de allra första p-skivorna 1957 i ”Zone Bleue”.
1 februari introduceras parkeringsskivan i Selma Lagerlöf-land.
Sunne centrum ska få bättre cirkulation på p-platserna.

Snurra fram ankomsttiden på p-skivan och placera den synligt innanför framrutan.

Svårare än så är det inte.

– Under februari ger vi inga böter till dem som inte har p-skiva. Vilken p-skiva som helst kan användas, säger Anna-Carin Andersson, gatuingenjör på Sunne kommun.

Bötfälls många i dag?

– Under 2015 har vi tagit in ungefär 40 000 kr i p-böter. Kostnaden för p-vakten är dock större. Vi har 120 timmar per år enligt avtal, där 75 procent av tiden är förlagd under perioden maj till september, säger Anna-Carin Andersson.

Tillgång för fler

Gatuparkeringen i centrum är avgiftsfri och begränsad till en timme, i övrigt skiftar tidsbegränsningarna.

– P-skivan ska bidra till att färre parkerar heldagar på butiksnära parkeringsplatser, säger Anna-Carin Andersson.

Sunne kommuns p-skiva kan bland annat hämtas i centrala butiker, biblioteket och kommunhuset.

Snurra fram ankomsttiden på p-skivan och placera den synligt innanför framrutan.

Svårare än så är det inte.

– Under februari ger vi inga böter till dem som inte har p-skiva. Vilken p-skiva som helst kan användas, säger Anna-Carin Andersson, gatuingenjör på Sunne kommun.

Bötfälls många i dag?

– Under 2015 har vi tagit in ungefär 40 000 kr i p-böter. Kostnaden för p-vakten är dock större. Vi har 120 timmar per år enligt avtal, där 75 procent av tiden är förlagd under perioden maj till september, säger Anna-Carin Andersson.

Tillgång för fler

Gatuparkeringen i centrum är avgiftsfri och begränsad till en timme, i övrigt skiftar tidsbegränsningarna.

– P-skivan ska bidra till att färre parkerar heldagar på butiksnära parkeringsplatser, säger Anna-Carin Andersson.

Sunne kommuns p-skiva kan bland annat hämtas i centrala butiker, biblioteket och kommunhuset.

P-skiva i Sunne centrum

P-skiva införs i Sunne centrum 1 februari.

För gatuparkering i Sunne centrum gäller tidsgränsen en timme. I övrigt gäller följande:

2 timmar: parkeringen intill Lagerlöfsparken och Hotell Nilsson-tomten

4 timmar: Stora torget, parkeringen strax söder om torget, parkeringen på Långgatan

24 timmar: Kotorget, parkeringen invid järnvägsstationen, parkeringen Järnvägsgatan/Parkgatan, Nytorget

7 dygn: Parkgatan

Fordonets ankomsttid ska, avrundad till närmast följande hel- eller halv timme, anges vid pilen på p-skivan. Om ankomsten sker före tidsbegränsningen som anges på parkeringsskylten ställs skivan in på det klockslag begränsningen börjar, till exempel klockan nio.

P-skivan placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån och inställningen på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

Källa: Sunne kommun