2016-01-11 20:55

2016-01-11 21:29

Frykenstrand kan bli flyktingboende

SUNNE: Oviss framtid efter ägarbyte

Hotell Frykenstrand i Sunne byter ägare. Ett privat fastighetsbolag tar över.
– Starta flyktingboende är ett alternativ, säger Mikael Johansson, delägare av Centria Manegement AB.

– Vi har haft professionell hjälp med att hitta en seriös, ny ägare och jag är nöjd med att efter 16 utvecklande år, med fantastisk personal och goda samarbetspartners i en kreativ kommun kunna lämna över en fin anläggning, säger hotellets vd och majoritetsägare Lena Bergström. Den nyblivna 64-åringen vill ägna sig åt egen konsultverksamhet framöver.

”Olika möjligheter”

Anläggningens framtid är oviss.

– Vi tittar på olika möjligheter. Vi har ju inte tillträtt ännu och inga avtal är skrivna, säger Mikael Johansson på Centria i Linköping.

Bolaget ingår i en koncern som driver ett flertal flyktingförläggningar.

Vad är alternativen för Frykenstrand?

– Det är ju ett alternativ att fortsätta att driva anläggningen som den är. Flyktingboende är ett annat alternativ som vi har tittat på. Jag vet mer om tio dagar, säger Mikael Johansson.

De sju anställda och övriga avtal kopplade till Frykenstrand ingår i köpet.

Lång historia

Frykenstrand som för drygt 70 år sedan startade som ett semesterhem för arbetsklassens husmödrar har varit kursgård för arbetsrörelsen och drivs nu som en renodlad turist-, konferens- och hotellanläggning. LO, ABF och Socialdemokraterna i Värmland har sett behovet av att äga en anläggning för konferensverksamhet minska mer och mer

– Vi har fört diskussioner om Frykenstrands framtid i ett par års tid och är glada över att vi hittat en ägare som vill äga och driva fastigheten på lång sikt, säger Camilla Andersson, chef för LO-distriktet Örebro-Värmland.

De nya ägarna tar över 15 januari.

– Vi har haft professionell hjälp med att hitta en seriös, ny ägare och jag är nöjd med att efter 16 utvecklande år, med fantastisk personal och goda samarbetspartners i en kreativ kommun kunna lämna över en fin anläggning, säger hotellets vd och majoritetsägare Lena Bergström. Den nyblivna 64-åringen vill ägna sig åt egen konsultverksamhet framöver.

”Olika möjligheter”

Anläggningens framtid är oviss.

– Vi tittar på olika möjligheter. Vi har ju inte tillträtt ännu och inga avtal är skrivna, säger Mikael Johansson på Centria i Linköping.

Bolaget ingår i en koncern som driver ett flertal flyktingförläggningar.

Vad är alternativen för Frykenstrand?

– Det är ju ett alternativ att fortsätta att driva anläggningen som den är. Flyktingboende är ett annat alternativ som vi har tittat på. Jag vet mer om tio dagar, säger Mikael Johansson.

De sju anställda och övriga avtal kopplade till Frykenstrand ingår i köpet.

Lång historia

Frykenstrand som för drygt 70 år sedan startade som ett semesterhem för arbetsklassens husmödrar har varit kursgård för arbetsrörelsen och drivs nu som en renodlad turist-, konferens- och hotellanläggning. LO, ABF och Socialdemokraterna i Värmland har sett behovet av att äga en anläggning för konferensverksamhet minska mer och mer

– Vi har fört diskussioner om Frykenstrands framtid i ett par års tid och är glada över att vi hittat en ägare som vill äga och driva fastigheten på lång sikt, säger Camilla Andersson, chef för LO-distriktet Örebro-Värmland.

De nya ägarna tar över 15 januari.