2016-01-10 18:45

2016-01-10 18:47

Så tar skolan hand om flyktingbarnen

SUNNE: Tillfälliga lösningar i brist på lämpliga lokaler

Många familjer och ensamkommande barn har sökt skydd i Sverige. Under hösten ökade trycket på skola och barnomsorg rejält.
Sunne kommun togs på sängen när hotell Selma blev asylboende – nu jobbas intensivt för att ta emot alla nyanlända flyktingbarn.

Brist på lokaler, lärare, socionomer, gode män och bostäder. Flera kommuner brottas med utmaningar i samband med den stora flyktingströmmen. I Sunne kommun har barnomsorgen svårt att räcka till.

Fulla förskolor

– Kommunens alla förskolor är redan fulla. Vi tittar på olika tillfälliga lösningar, bland annat att använda modulförskolor. Vi fick listorna över Selmabarnen från Migrationsverket i december och har till 1 april på oss att ordna platser, säger Björn Svantesson, verksamhetschef för barns lärande i Sunne kommun.

Antalet förskolebarn har ökat stadigt de senaste fem åren i Sunne.

Vill bygga tidigare

Ett förslag som diskuteras är att bygga en ny förskola för 108 barn på bostadsområdet Torvnäs 2017. Eftersom lokalfrågan förväntas bli akut framöver ser skolchefen gärna en snabbare lösning:

– Eventuellt kan nybygget av förskolan flyttas till 2016 i stället. Det finns inget beslut ännu, säger Björn Svantesson.

Förberedelseklasser

Inskrivningssamtalen för alla flyktingfamiljer på hotell Selma drar i gång på måndagen. Det handlar om ungefär 75 barn i skolåldern och 21 förskolebarn totalt.

– Precis som Karlstad, Säffle och Kristinehamn startar vi en mottagningsenhet, eftersom vi vill att det blir en så bra skolgång som möjligt, säger Björn Svantesson.

Lärare redo

– Det innebär att barnen kommer att få förkunskaper på mottagningsenheten som håller till i gamla Play Palace lokaler vid Vattenlandet innan de slussas över till någon av skolorna. Vi har redan en arbetsgrupp i gång.

Verksamheten vid Vattenlandet beräknas starta nästa måndag.

Brist på lokaler, lärare, socionomer, gode män och bostäder. Flera kommuner brottas med utmaningar i samband med den stora flyktingströmmen. I Sunne kommun har barnomsorgen svårt att räcka till.

Fulla förskolor

– Kommunens alla förskolor är redan fulla. Vi tittar på olika tillfälliga lösningar, bland annat att använda modulförskolor. Vi fick listorna över Selmabarnen från Migrationsverket i december och har till 1 april på oss att ordna platser, säger Björn Svantesson, verksamhetschef för barns lärande i Sunne kommun.

Antalet förskolebarn har ökat stadigt de senaste fem åren i Sunne.

Vill bygga tidigare

Ett förslag som diskuteras är att bygga en ny förskola för 108 barn på bostadsområdet Torvnäs 2017. Eftersom lokalfrågan förväntas bli akut framöver ser skolchefen gärna en snabbare lösning:

– Eventuellt kan nybygget av förskolan flyttas till 2016 i stället. Det finns inget beslut ännu, säger Björn Svantesson.

Förberedelseklasser

Inskrivningssamtalen för alla flyktingfamiljer på hotell Selma drar i gång på måndagen. Det handlar om ungefär 75 barn i skolåldern och 21 förskolebarn totalt.

– Precis som Karlstad, Säffle och Kristinehamn startar vi en mottagningsenhet, eftersom vi vill att det blir en så bra skolgång som möjligt, säger Björn Svantesson.

Lärare redo

– Det innebär att barnen kommer att få förkunskaper på mottagningsenheten som håller till i gamla Play Palace lokaler vid Vattenlandet innan de slussas över till någon av skolorna. Vi har redan en arbetsgrupp i gång.

Verksamheten vid Vattenlandet beräknas starta nästa måndag.