2015-12-16 14:30

2015-12-16 14:30

Björkbackens förskola byggs inte ut

SUNNE

Bildningsutskottet i Sunne föreslog på sitt senaste möte att en permanent förskola för 108 barn med sex avdelningar byggs på Torvnäs.

Den nya förskolan ska vara förberedd för att inrymma verksamhet på obekväm arbetstid. Förslaget att bygga ut Björkbackens förskola med en avdelning avslås, de pengarna flyttas över till det stora investeringsprojektet på Torvnäs i stället, enligt bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen.

Den nya förskolan ska vara förberedd för att inrymma verksamhet på obekväm arbetstid. Förslaget att bygga ut Björkbackens förskola med en avdelning avslås, de pengarna flyttas över till det stora investeringsprojektet på Torvnäs i stället, enligt bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen.