2015-12-14 10:51

2015-12-14 10:51

Prisas för arbete med mänskliga rättigheter

SUNNE/STOCKHOLM: Får fin utmärkelse

Två värmlänningar får den fina utmärkelsen Michael A. Frieds stiftelses lärarpris 2016.

Det är Pär Wahlund, SO-lärare och studie- och yrkesvägledare vid Fryxellska skolan i Sunne och Lars Stiernelöf, demokratiutvecklare och kontakt inom våldsbejakande rasism samt länssamordnare vid Brottsförebyggande centrum som får priset som är på 10 000 kronor vardera.

Pengarna ska de använda för att fortsätta sitt arbete i Sunne där runt 500 elever har valt ämnet demokrati i elevens val i årskurs 9.

De har bland annat gjort 27 resor till förintelselägren i Polen.

– Vi har inte samma människor med oss hem som när vi åker ner, säger Per Wahlund.

Priset delas ut i riksdagshuset den 27 januari.

Hedi Fried överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen och grundade stiftelsen 1994 i sin sons namn.

Det är Pär Wahlund, SO-lärare och studie- och yrkesvägledare vid Fryxellska skolan i Sunne och Lars Stiernelöf, demokratiutvecklare och kontakt inom våldsbejakande rasism samt länssamordnare vid Brottsförebyggande centrum som får priset som är på 10 000 kronor vardera.

Pengarna ska de använda för att fortsätta sitt arbete i Sunne där runt 500 elever har valt ämnet demokrati i elevens val i årskurs 9.

De har bland annat gjort 27 resor till förintelselägren i Polen.

– Vi har inte samma människor med oss hem som när vi åker ner, säger Per Wahlund.

Priset delas ut i riksdagshuset den 27 januari.

Hedi Fried överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen och grundade stiftelsen 1994 i sin sons namn.