2015-12-14 16:38

2015-12-14 16:38

Länsmansgården byter namn

SUNNE

Länsmansgården i Sunne renoverar lokalerna och byter samtidigt namn till ursprungsnamnet Ulvsby herrgård från 1600-talet.

Herrgården omnämndes i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga som Länsmansgården, vilket den har kallats sedan 1960-talet. Hotellverksamhet har bedrivits där sedan 1923.

Ulvsby herrgård ligger strax norr om Sunne, ett stenkast från E45:an med utsikt över sjön Fryken och restaurangen är rekommenderad av White Guide 2015.

Herrgården omnämndes i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga som Länsmansgården, vilket den har kallats sedan 1960-talet. Hotellverksamhet har bedrivits där sedan 1923.

Ulvsby herrgård ligger strax norr om Sunne, ett stenkast från E45:an med utsikt över sjön Fryken och restaurangen är rekommenderad av White Guide 2015.