2015-12-03 14:46

2015-12-03 14:46

Varm mat till äldre efter nyår

SUNNE: Kyld mat inte längre en het potatis

På tisdagen beslutade kommunstyrelsen i Sunne att äldre inom hemtjänsten ska kunna välja efter nyår. Hemlevererad kyld mat för 55 kronor, eller varm mat för 65 kronor.
– Det här är en mycket bra lösning. säger Linda Johansson, (S), vikarierande kommunalråd.

Enkäter har visat att de äldre har olika tycke och smak. Ungefär hälften av de som svarat tycker att kyld mat är bäst. Övriga skulle hellre vilja ha varm mat.

Tio kronors skillnad

Efter nyår ska äldre kunna välja om man vill ha kyld eller varm mat levererad hem. En varm matportion kostar 65 kronor mot 55 kronor för den kylda. Skillnaden utgörs av transportkostnaden.

– Det beror på att varm mat levereras dagligen, kyld mat levereras var tredje dag, säger Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg, till NWT

Ingen diskussion

Den tidigare så infekterade frågan tycks därmed ha fått en bra lösning.

– Socialutskottet har utrett frågan på ett väldigt grundligt och bra sätt och förslaget föranledde inte ens diskussion i kommunstyrelsen. Nu är det bara att hoppas att det kommer att fungera fint i praktiken också, säger Linda Johansson.

Enkäter har visat att de äldre har olika tycke och smak. Ungefär hälften av de som svarat tycker att kyld mat är bäst. Övriga skulle hellre vilja ha varm mat.

Tio kronors skillnad

Efter nyår ska äldre kunna välja om man vill ha kyld eller varm mat levererad hem. En varm matportion kostar 65 kronor mot 55 kronor för den kylda. Skillnaden utgörs av transportkostnaden.

– Det beror på att varm mat levereras dagligen, kyld mat levereras var tredje dag, säger Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef för vård och omsorg, till NWT

Ingen diskussion

Den tidigare så infekterade frågan tycks därmed ha fått en bra lösning.

– Socialutskottet har utrett frågan på ett väldigt grundligt och bra sätt och förslaget föranledde inte ens diskussion i kommunstyrelsen. Nu är det bara att hoppas att det kommer att fungera fint i praktiken också, säger Linda Johansson.