2015-12-01 19:27

2015-12-01 19:27

Torvnäs kan få förskola för 30 miljoner kronor

SUNNE: Vill bygga stor förskola i tätorten

Bygg en ny förskola 2017 vid Torvnäs i Sunnes tätort för cirka 108 barn.
Det tjänstemannaförslaget diskuterades i kommunstyrelsen på tisdagen.
– Väldigt positivt, säger vikarierande kommunalrådet Linda Johansson (S).

Bildningsutskottet vill redan nästa år bygga ut förskolan Björkbacken med ytterligare en avdelning, vilket ger 18 nya platser.

Men det behövs mer än så.

Antalet förskolebarn i Sunne kommun har ökat stadigt de senaste fem åren. Med de nyanlända barnen inräknade bedöms lokalfrågan bli akut framöver. Bland annat har ett 30-tal förskolebarn vid asylboendet på före detta hotell Selma Lagerlöf fyllt på kön ytterligare.

Koncentrering kostnadseffektiv

– Vi kommer att ha stor brist på lokaler våren 2016. Jag ser stora vinster med en större förskola i tätorten. Likvärdig pedagogik, tillgång till modersmålsundervisning och mer kostnadseffektiv, säger Björn Svantesson, verksamhetschef för barns lärande.

I investeringsbudgeten för 2016 finns fyra miljoner kronor avsatta för en förskoleavdelning. För 2017 har 22,3 miljoner kronor öronmärkts för en ny förskola.

30 miljoner kronor

– Kostnaden för en stor förskola i tätorten beräknas till cirka 30 miljoner kronor, säger Björn Svantesson. Det finns två alternativ för placeringen; området vid Torvnäs eller järnvägsparken i Sunne. Torvnäs var det hetaste alternativet i kommunstyrelsen, att döma av diskussionerna.

– Det skulle vara en långsiktig, hållbar lösning att bygga en stor förskola där, med möjlighet för nattis. Torvnäs är ju redan i dag detaljplanerat för bostäder och förskola, säger vikarierande kommunalrådet Linda Johansson (S).

Centern positiv

– Väldigt positivt, som det ser ut i dag är det väldigt ojämnt fördelat, säger Gunilla Ingemyr (C).

Tanken är att avveckla de tillfälliga förskoleavdelningarna i tätorten. Östra Loftet och Åmbergs förskola avvecklas senast 1 januari 2019 och den extra avdelningen på Hasselbol senast 1 september 2016, enligt förslaget. Även förskolan Hea ska avvecklas lagom till att ”den nya enheten är klar i januari 2018”.

Möte 14 december

Men inget är klart ännu. Förslagen ska utredas närmare. Kommunstyrelsen återremitterade ärendena på tisdagen.

Bildningsutskottet behandlar förskolefrågan vid nästa möte den 14 december.

Bildningsutskottet vill redan nästa år bygga ut förskolan Björkbacken med ytterligare en avdelning, vilket ger 18 nya platser.

Men det behövs mer än så.

Antalet förskolebarn i Sunne kommun har ökat stadigt de senaste fem åren. Med de nyanlända barnen inräknade bedöms lokalfrågan bli akut framöver. Bland annat har ett 30-tal förskolebarn vid asylboendet på före detta hotell Selma Lagerlöf fyllt på kön ytterligare.

Koncentrering kostnadseffektiv

– Vi kommer att ha stor brist på lokaler våren 2016. Jag ser stora vinster med en större förskola i tätorten. Likvärdig pedagogik, tillgång till modersmålsundervisning och mer kostnadseffektiv, säger Björn Svantesson, verksamhetschef för barns lärande.

I investeringsbudgeten för 2016 finns fyra miljoner kronor avsatta för en förskoleavdelning. För 2017 har 22,3 miljoner kronor öronmärkts för en ny förskola.

30 miljoner kronor

– Kostnaden för en stor förskola i tätorten beräknas till cirka 30 miljoner kronor, säger Björn Svantesson. Det finns två alternativ för placeringen; området vid Torvnäs eller järnvägsparken i Sunne. Torvnäs var det hetaste alternativet i kommunstyrelsen, att döma av diskussionerna.

– Det skulle vara en långsiktig, hållbar lösning att bygga en stor förskola där, med möjlighet för nattis. Torvnäs är ju redan i dag detaljplanerat för bostäder och förskola, säger vikarierande kommunalrådet Linda Johansson (S).

Centern positiv

– Väldigt positivt, som det ser ut i dag är det väldigt ojämnt fördelat, säger Gunilla Ingemyr (C).

Tanken är att avveckla de tillfälliga förskoleavdelningarna i tätorten. Östra Loftet och Åmbergs förskola avvecklas senast 1 januari 2019 och den extra avdelningen på Hasselbol senast 1 september 2016, enligt förslaget. Även förskolan Hea ska avvecklas lagom till att ”den nya enheten är klar i januari 2018”.

Möte 14 december

Men inget är klart ännu. Förslagen ska utredas närmare. Kommunstyrelsen återremitterade ärendena på tisdagen.

Bildningsutskottet behandlar förskolefrågan vid nästa möte den 14 december.