2015-12-01 13:57

2015-12-01 13:57

KS för höjd maxtaxa med 211 kronor

SUNNE

Kommunstyrelsen i Sunne vill höja maxtaxan inom vård och omsorg från 1780 kronor till 1991 kronor, i enlighet med socialutskottets förslag. På riksplanet finns ett lagförslag om att kommunerna ska kunna höja taxorna från årsskiftet.

– Förslaget innebär att vi kan höja taket för maxtaxan med 211 kronor. Det är cirka ett 100-tal kunder med betalningsutrymme som vi kan höja maxtaket för, säger Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef vård och omsorg.

– Förslaget innebär att vi kan höja taket för maxtaxan med 211 kronor. Det är cirka ett 100-tal kunder med betalningsutrymme som vi kan höja maxtaket för, säger Ann-Katrin Nilsson, verksamhetschef vård och omsorg.