2015-12-01 10:21

2015-12-01 10:21

Hela Sunne vill bygga ut kommunhuset

SUNNE

Partiet Hela Sunne vill, i en motion till kommunfullmäktige, att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en preliminär kostnadsberäkning för en utbyggnad av nuvarande kommunhus mot söder.

Hela Sunne skriver att kommunen hyr lokaler för cirka 20 miljoner per år för sin kommunala förvaltning och att nuvarande kommunhus är planerat så att en eventuell utbyggnad ska kunna ske.

Hela Sunne vill att kommunen utreder vilka förvaltningar som kan få plats i en tillbyggnad. Tanken är att frigöra Kvarngatan 6 för bostadsändamål.

Hela Sunne skriver att kommunen hyr lokaler för cirka 20 miljoner per år för sin kommunala förvaltning och att nuvarande kommunhus är planerat så att en eventuell utbyggnad ska kunna ske.

Hela Sunne vill att kommunen utreder vilka förvaltningar som kan få plats i en tillbyggnad. Tanken är att frigöra Kvarngatan 6 för bostadsändamål.