2015-11-30 06:00

2015-11-30 06:00

Närmar sig skarpt läge

SUNNE: Planförslaget för hotell Nilsson-tomt färdigt

Turerna har varit många sedan Lecab i Karlstad presenterade sitt flotta byggprojekt i Sunne 2011.
Kommunens planförslag för attraktiva hotell Nilsson-tomten är nu klart för granskning.
Om ingen överklagar kan den nya detaljplanen antas i vinter.

– Vi avvaktar och ser vad som händer. Det här har varit en långboll, säger Börje Svedlund på Lecab.

Fastigheten där Hotell Nilsson tidigare låg har inte varit bebyggd sedan mitten på 70-talet, då hotellet eldhärjades. Efter branden planerades området för kommunhus och bibliotek, men idéerna gick om intet. I dag används tomten som parkering, med vy över Frykensundet.

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet för att bygga bostäder, kontor och handel. 2013 tecknade Sunne kommun markanvisningsavtal med Lecab Fastigheter AB, som enligt förslaget får uppföra ett trevåningshus med inredd vind mot Storgatan. Gaturummet längs Storgatan ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. I sluttningen ner mot sundet tillåts bostäder alternativt kontor med en högre byggnadshöjd, som mest sex våningar.

En utredning kring parkeringsfrågan har gjorts. De allmänna parkeringsplatser och de platser som ICA i dag arrenderar på tomten, totalt 62 stycken, kommer att behöva ersättas.

Grannen Ica kritisk

Det föreslås att parkeringen i hörnet Bryggaregatan/Mejerigatan utökas söderut. Utökningen kommer tillsammans med en omdisponering av den befintliga parkeringsplatsen att tillföra 57 nya platser. Det innebär att cirka fem p-platser försvinner totalt, enligt förslaget.

– Det är väldigt positivt att det byggs i Sunne, på ”rätt ställe”, inte där den mesta handeln finns, och är som trängst. Vi är rädda att handeln i centrum ska tappa kunder, säger Håkan Börjesson, delägare i ICA BBB. Han hävdar att det i praktiken kommer att försvinna betydligt fler p-platser.

– Vi kommer att överklaga, säger han. Hela planförslaget finns på Sunne kommuns hemsida och visas på Kvarngatan 6 samt biblioteket i Sunne. Synpunkter inlämnas senast 16 december.

– Vi avvaktar och ser vad som händer. Det här har varit en långboll, säger Börje Svedlund på Lecab.

Fastigheten där Hotell Nilsson tidigare låg har inte varit bebyggd sedan mitten på 70-talet, då hotellet eldhärjades. Efter branden planerades området för kommunhus och bibliotek, men idéerna gick om intet. I dag används tomten som parkering, med vy över Frykensundet.

Syftet med planförslaget är att ge möjlighet för att bygga bostäder, kontor och handel. 2013 tecknade Sunne kommun markanvisningsavtal med Lecab Fastigheter AB, som enligt förslaget får uppföra ett trevåningshus med inredd vind mot Storgatan. Gaturummet längs Storgatan ska anpassas till den befintliga bebyggelsen. I sluttningen ner mot sundet tillåts bostäder alternativt kontor med en högre byggnadshöjd, som mest sex våningar.

En utredning kring parkeringsfrågan har gjorts. De allmänna parkeringsplatser och de platser som ICA i dag arrenderar på tomten, totalt 62 stycken, kommer att behöva ersättas.

Grannen Ica kritisk

Det föreslås att parkeringen i hörnet Bryggaregatan/Mejerigatan utökas söderut. Utökningen kommer tillsammans med en omdisponering av den befintliga parkeringsplatsen att tillföra 57 nya platser. Det innebär att cirka fem p-platser försvinner totalt, enligt förslaget.

– Det är väldigt positivt att det byggs i Sunne, på ”rätt ställe”, inte där den mesta handeln finns, och är som trängst. Vi är rädda att handeln i centrum ska tappa kunder, säger Håkan Börjesson, delägare i ICA BBB. Han hävdar att det i praktiken kommer att försvinna betydligt fler p-platser.

– Vi kommer att överklaga, säger han. Hela planförslaget finns på Sunne kommuns hemsida och visas på Kvarngatan 6 samt biblioteket i Sunne. Synpunkter inlämnas senast 16 december.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.