2015-11-13 06:00

2015-11-13 06:00

Vill ha garanti för byskolor

SUNNE

Sverigedemokraterna skriver i en motion till kommunfullmäktige att de vill att Sunne inför en byskolegaranti i kommunstrategin genom att återinföra texten ”det skall finnas en skola i varje kyrkby och på redan befintliga orter där skolverksamhet bedrivs i kommunal regi.”

SD hänvisar till folkomröstningen om Klättenskolan i Stöpafors, skolorna i Bäckalund och Rottneros.

– Invånarna ville inte bara ha kvar skolorna, utan också att resultatet i den rådgivande folkomröstningen skulle följas. Nu hann knappt bläcket torka på beslutsunderlaget förrän Rottnerosskolan ändå lades ned. För att förhindra liknande ”tjuv- och rackarspel” i framtiden ser vi behovet av att den nämnda texten återinförs i kommunstrategin, skriver man i sin motion.

 

 

 

SD hänvisar till folkomröstningen om Klättenskolan i Stöpafors, skolorna i Bäckalund och Rottneros.

– Invånarna ville inte bara ha kvar skolorna, utan också att resultatet i den rådgivande folkomröstningen skulle följas. Nu hann knappt bläcket torka på beslutsunderlaget förrän Rottnerosskolan ändå lades ned. För att förhindra liknande ”tjuv- och rackarspel” i framtiden ser vi behovet av att den nämnda texten återinförs i kommunstrategin, skriver man i sin motion.