2015-11-12 16:48

2015-11-12 16:54

Vägen framåt för flyktinghjälp

SUNNE: Välbesökt konferens som vill ge framtidshopp

I går samlades 240 deltagare på Selma spa för att delta i heldagskonferensen Att vara flykting 2015. Konferensen, som arrangerades av Mänskliga rättighetsnätverket i Värmland, fokuserade på praktiskt flyktingmottagande i Värmland. Representanter från flera myndigheter och organisationer gjorde sitt bästa för att svara på deltagarnas frågor om flyktinghjälp och integration.

Per Hydén, handläggare vid Brottsförebyggande centrum i Värmland, gläds över det stora deltagarantalet.

– Jätteroligt, och ett bevis på att situationen är som den är just nu. Att det är ett ämne som berör och intresserar på många sätt.

Nära och aktuellt

Och som för med sig många frågor. Konferenser liknande denna har arrangerats av Mänskliga rättighetsverket de senaste tre åren, men det stora deltagarintresset i år skvallrar inte bara om att ämnet är högaktuellt utan också mer komplext och nära än tidigare.

– När vi planerade det här i våras hade vi ingen aning om att situationen skulle bli som den blev i Sunne med det nya asylboendet på Selma. Då trappades suget upp bland deltagarna! Det märks att konferensen kom i rätt tid; besökarna har många frågor och om allt möjligt som rör flyktingmottagandet, säger Monica Ekström, ordförande för Rädda Barnen Värmland, som var en av de medverkande organisationerna.

Mänskliga rättigheter

Arrangörerna vill belysa vikten av rättighetsperspektivet i flyktingmottagandet, och konferensen hade ett tydligt fokus på de mänskliga rättigheterna när vägen framåt för Värmland diskuterades. Nytt för i år var ett kartläggnings- och behovsanalyspass där deltagarna kunde bidra med sina tankar och erfarenheter angående flyktingmottagande i Värmland. Resultatet kommer att följas upp och skickas till relevanta myndigheter och aktörer.

– Konferensen är inte bara en chans att få påfyllnad av information och själv säga sin mening, utan även en plats för samverkan mellan många olika aktörer. Vi tror att ett effektivt flyktingmottagande bygger på en bred samverkan i länet, säger Per Hydén.

Per Hydén, handläggare vid Brottsförebyggande centrum i Värmland, gläds över det stora deltagarantalet.

– Jätteroligt, och ett bevis på att situationen är som den är just nu. Att det är ett ämne som berör och intresserar på många sätt.

Nära och aktuellt

Och som för med sig många frågor. Konferenser liknande denna har arrangerats av Mänskliga rättighetsverket de senaste tre åren, men det stora deltagarintresset i år skvallrar inte bara om att ämnet är högaktuellt utan också mer komplext och nära än tidigare.

– När vi planerade det här i våras hade vi ingen aning om att situationen skulle bli som den blev i Sunne med det nya asylboendet på Selma. Då trappades suget upp bland deltagarna! Det märks att konferensen kom i rätt tid; besökarna har många frågor och om allt möjligt som rör flyktingmottagandet, säger Monica Ekström, ordförande för Rädda Barnen Värmland, som var en av de medverkande organisationerna.

Mänskliga rättigheter

Arrangörerna vill belysa vikten av rättighetsperspektivet i flyktingmottagandet, och konferensen hade ett tydligt fokus på de mänskliga rättigheterna när vägen framåt för Värmland diskuterades. Nytt för i år var ett kartläggnings- och behovsanalyspass där deltagarna kunde bidra med sina tankar och erfarenheter angående flyktingmottagande i Värmland. Resultatet kommer att följas upp och skickas till relevanta myndigheter och aktörer.

– Konferensen är inte bara en chans att få påfyllnad av information och själv säga sin mening, utan även en plats för samverkan mellan många olika aktörer. Vi tror att ett effektivt flyktingmottagande bygger på en bred samverkan i länet, säger Per Hydén.