2015-10-20 09:17

2015-10-20 09:17

Insats för barn på flykt

SUNNE: Insamling till Världens barn

Eleverna på Sunne Gymnasieskola/Broby kommer att ha en arbetsdag och insamlingsdag den 3 november till förmån för den pågående flyktingkatastrofen.
Insamlingen sker i samarbete med Världens barn.

Nu uppmanar gymnasieeleverna allmänheten att senast den 28 oktober kontakta skolan om de behöver hjälp med något som till exempel trädgårdsarbete eller städning inne eller ute. Eleverna kommer under dagen dessutom att finnas ute på Sunne

med insamlingsbössor. På dessa sätt kan alla få möjligheten att bidra med en gåva till Världens barn.

Idén om dagen har vuxit fram utifrån en dialog mellan elever och skolans personal.

Nu uppmanar gymnasieeleverna allmänheten att senast den 28 oktober kontakta skolan om de behöver hjälp med något som till exempel trädgårdsarbete eller städning inne eller ute. Eleverna kommer under dagen dessutom att finnas ute på Sunne

med insamlingsbössor. På dessa sätt kan alla få möjligheten att bidra med en gåva till Världens barn.

Idén om dagen har vuxit fram utifrån en dialog mellan elever och skolans personal.