2015-10-13 06:00

2015-10-13 08:12

Hotell Selma aktuellt som tillfälligt asylboende

SUNNE: Migrationsverket har tittat på lokalerna och haft möte med Arbetsförmedlingen

Före detta Hotell Selma Lagerlöf kan bli tillfälligt boende för cirka 620 asylsökande. I förra veckan tittade representanter från Migrationsverket på det tidigare hotellets lokaler. Detta för att undersöka möjligheten att kunna förlägga ett tillfälligt flyktingboende dit.

– Vi fann att lokalerna var i gott skick och skulle fungera bra för ändamålet, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad.

Siffran 620 är baserad på den standard som Migrationsverket använder sig av när man beräknar antalet platser på olika boenden.

– I det här fallet ser vi att ungefär det antalet boende kan bli aktuellt i den här fastigheten, säger Lotta Anderberg.

Hårt tryck

Migrationsverket har också haft en genomgång med Arbetsförmedlingen i Sunne.

– Det är viktigt att det finns en beredskap för att skyndsamt kunna rekrytera personal på plats. När och om det kommer ett beslut om tillfälligt boende från vår boendeenhet i Norrköping så måste allting falla på plats mycket snabbt. Trycket är hårt, säger Lotta Anderberg.

Totalt kommer cirka 15 personer att behöva anställas om det tillfälliga boendet blir verklighet.

Migrationsverket räknar med att ett eventuellt beslut om tillfälligt boende på Hotell Selma Lagerlöf kan komma inom några veckor.

– Vi fann att lokalerna var i gott skick och skulle fungera bra för ändamålet, säger Lotta Anderberg, enhetschef på Migrationsverket i Karlstad.

Siffran 620 är baserad på den standard som Migrationsverket använder sig av när man beräknar antalet platser på olika boenden.

– I det här fallet ser vi att ungefär det antalet boende kan bli aktuellt i den här fastigheten, säger Lotta Anderberg.

Hårt tryck

Migrationsverket har också haft en genomgång med Arbetsförmedlingen i Sunne.

– Det är viktigt att det finns en beredskap för att skyndsamt kunna rekrytera personal på plats. När och om det kommer ett beslut om tillfälligt boende från vår boendeenhet i Norrköping så måste allting falla på plats mycket snabbt. Trycket är hårt, säger Lotta Anderberg.

Totalt kommer cirka 15 personer att behöva anställas om det tillfälliga boendet blir verklighet.

Migrationsverket räknar med att ett eventuellt beslut om tillfälligt boende på Hotell Selma Lagerlöf kan komma inom några veckor.