2015-10-06 06:00

2015-10-06 12:22

Förslag om gångvägar i Gräsmark

GRÄSMARK: 1000 fordon per dygn genom samhället

Ett medborgarförslag om gång och cykelvägar i Gräsmark har lämnats in till kommunen.

– Trafiken har ökat, så det är tid att höja säkerheten för ortsborna, säger Karl-Erik Kulander som får stöd av föreningen Utveckling Gräsmark.

Genomfarten korsas av två landsvägar, väg 888 och 882, där trafiken har ökat genom åren, särskilt långtradartafiken som ökat markant sedan tullstationen i Vittjärn lades ned. Vid en mätning som Transportsstyrelsen gjort passerar cirka 1000 fordon om dygnet, varav 100 är tunga fordon. Det finns ett alltför litet om utrymme för fotgängare att gå i samhället menar Karl-Erik Kulander, som sänt in medborgarförslag till kommunen. Han får stöd av föreningen Utveckling Gräsmark.

– Det gäller säkerheten för alla, särskilt barn och äldre. Vi har dels skolan som ligger alldeles intill vägen och äldreboendet i andra änden. När man ska promenera i byn eller gå till affären är man hänvisad att gå på landsvägen. Många motionerar söderut, gärna på kvällarna på den obelysta landsvägen. Under sommaren ökar trafikströmmen på bilar och gående bland annat till Hembygdsgården, Gräsmarksgården och Kalasmakeriet och gäster har också behov att förflytta sig säkert genom byn.

När föreningen byggde blomparken lades förslag om övergångställe och gångväg, vilket fick gehör med ett nytt markerat övergångsställe och en grusad gång förbi Vackerheta och till kyrkan.

– Det var mycket bra för byn, men det räcker inte till. Flera gångvägar skulle kunna anläggas utifrån den befintliga.

Medborgarförslaget föreslår en utökning från korsvägen västerut till Hembygdsgården, norrut till infarten till Aureliusvägen samt söderut till sågen.

Genomfarten korsas av två landsvägar, väg 888 och 882, där trafiken har ökat genom åren, särskilt långtradartafiken som ökat markant sedan tullstationen i Vittjärn lades ned. Vid en mätning som Transportsstyrelsen gjort passerar cirka 1000 fordon om dygnet, varav 100 är tunga fordon. Det finns ett alltför litet om utrymme för fotgängare att gå i samhället menar Karl-Erik Kulander, som sänt in medborgarförslag till kommunen. Han får stöd av föreningen Utveckling Gräsmark.

– Det gäller säkerheten för alla, särskilt barn och äldre. Vi har dels skolan som ligger alldeles intill vägen och äldreboendet i andra änden. När man ska promenera i byn eller gå till affären är man hänvisad att gå på landsvägen. Många motionerar söderut, gärna på kvällarna på den obelysta landsvägen. Under sommaren ökar trafikströmmen på bilar och gående bland annat till Hembygdsgården, Gräsmarksgården och Kalasmakeriet och gäster har också behov att förflytta sig säkert genom byn.

När föreningen byggde blomparken lades förslag om övergångställe och gångväg, vilket fick gehör med ett nytt markerat övergångsställe och en grusad gång förbi Vackerheta och till kyrkan.

– Det var mycket bra för byn, men det räcker inte till. Flera gångvägar skulle kunna anläggas utifrån den befintliga.

Medborgarförslaget föreslår en utökning från korsvägen västerut till Hembygdsgården, norrut till infarten till Aureliusvägen samt söderut till sågen.