2015-10-05 09:57

2015-10-05 09:57

Festlig inramning på invigning

SUNNE: Röda mattan utrullad

Det blev en festlig återinvigning av Teaterbiografen med tal, bandklippning med landshövding Kenneth Johansson och visning med collage av bilder från renoveringen. Biografhistorikern Kjell Furberg gratulerade via video och Johan Gustavsson, Ina Forsberg och Susan Möell underhöll.