2015-10-02 15:18

2015-10-02 15:18

Krav på att jobbolycka ska utredas

SUNNE

En anställd vid ett företag i Sunne fastnade med handen i en roterande maskin. Nu kräver Arbetsmiljöverket att företaget gör en utredning av olyckan.

Det var i mars i år som en anställd skulle rengöra axlar i roterande maskin. Under rengörningen skulle fett tas bort med papper, men papperet fastnade i en lasring som satt kvar på axeln och handsken på vänster hand drogs med. Den anställde hann dock rycka bort handen innan den drogs med helt runt axeln.

Senast den 7 oktober ska företagets utredning skickas in till Arbetsmiljöverket.

Det var i mars i år som en anställd skulle rengöra axlar i roterande maskin. Under rengörningen skulle fett tas bort med papper, men papperet fastnade i en lasring som satt kvar på axeln och handsken på vänster hand drogs med. Den anställde hann dock rycka bort handen innan den drogs med helt runt axeln.

Senast den 7 oktober ska företagets utredning skickas in till Arbetsmiljöverket.