2015-09-28 06:00

2015-09-28 06:00

Gift i centrum undersöks igen

SUNNE: "Vi har det under kontroll"

Höga halter klorerade lösningsmedel och oljeföroreningar. Grundvattnet i kvarteret Salla i Sunne, där det förr låg en kemtvätt, ska kontrolleras igen. Oljehalten ökar.

– Det är en mycket kraftig förorening mitt i centrum, säger Lotta Dunås, miljöinspektör på Sunne kommun.

Finns anledning till oro?

– Nej, det finns ingen anledning till oro för människors hälsa i dagsläget. Vi har det under kontroll, säger Lotta Dunås.

2006 upptäckte länsstyrelsen att det fanns höga halter av perkloretylen, som har använts som tvättvätska. Sunne kommun genomförde en stor markundersökning 2012-2013, med uppföljande grundvattenundersökning hösten 2013 och 2014.

Resultaten visade på ökad oljehalt i grundvattnet. Samtliga tio provrör är utsatta. I oktober genomförs de nya proverna.

– En konsult kommer att sammanställa provsvaren och jämföra dem med de tidigare resultaten, säger Lotta Dunås.

Undersökningen beräknas vara klar i november.

– Det är en mycket kraftig förorening mitt i centrum, säger Lotta Dunås, miljöinspektör på Sunne kommun.

Finns anledning till oro?

– Nej, det finns ingen anledning till oro för människors hälsa i dagsläget. Vi har det under kontroll, säger Lotta Dunås.

2006 upptäckte länsstyrelsen att det fanns höga halter av perkloretylen, som har använts som tvättvätska. Sunne kommun genomförde en stor markundersökning 2012-2013, med uppföljande grundvattenundersökning hösten 2013 och 2014.

Resultaten visade på ökad oljehalt i grundvattnet. Samtliga tio provrör är utsatta. I oktober genomförs de nya proverna.

– En konsult kommer att sammanställa provsvaren och jämföra dem med de tidigare resultaten, säger Lotta Dunås.

Undersökningen beräknas vara klar i november.