2015-09-18 06:00

2015-09-18 06:00

Här byggs åtta boenden

SUNNE: Rågvägen i stället för Boställsvägen

Ny vändning. Frågan om de omtvistade planerna för boende inom LSS på Boställsvägen i Sunne är löst.

– Nu kommer bostäder att byggas lite längre norrut, på Rågvägen, i stället. Det blir en väldigt bra lösning, säger Tobias Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Sedan det stod klart att det finns behov av fler boenden inom LSS har kommunen diskuterat olika lösningar, baserade på var planlagd mark funnits tillgänglig.

– Från början handlade det om Torvnäs och Boställsvägen, men Torvnäs föll bort eftersom den här typen av boende redan fanns på Boställsvägen. Det fanns en uppfattning om möjliga samordningsvinster rörande personal med mera vid en byggnation där.

Snabb lösning

Men den uppfattningen har ändrats.

– Ja, och framför allt behövs en snabb lösning. Det blev möjligt nu när marken på Rågvägen blev tillgänglig vilket den inte varit tidigare.

På tomten ska åtta huskroppar byggas. Och det kan bli mer.

– Nu ska Sunne Bostads AB göra en kostnadskalkyl och förhoppningsvis kan projektet komma i gång så fort som möjligt. Sedan är det tänkbart med fler bostäder på platsen i steg två. Och även om projektet är initierat av behoven inom LSS pratar vi i grunden om bostäder för alla. Tanken är ett område med integrerat boende och hög trivselfaktor, säger Tobias Eriksson.

Sedan det stod klart att det finns behov av fler boenden inom LSS har kommunen diskuterat olika lösningar, baserade på var planlagd mark funnits tillgänglig.

– Från början handlade det om Torvnäs och Boställsvägen, men Torvnäs föll bort eftersom den här typen av boende redan fanns på Boställsvägen. Det fanns en uppfattning om möjliga samordningsvinster rörande personal med mera vid en byggnation där.

Snabb lösning

Men den uppfattningen har ändrats.

– Ja, och framför allt behövs en snabb lösning. Det blev möjligt nu när marken på Rågvägen blev tillgänglig vilket den inte varit tidigare.

På tomten ska åtta huskroppar byggas. Och det kan bli mer.

– Nu ska Sunne Bostads AB göra en kostnadskalkyl och förhoppningsvis kan projektet komma i gång så fort som möjligt. Sedan är det tänkbart med fler bostäder på platsen i steg två. Och även om projektet är initierat av behoven inom LSS pratar vi i grunden om bostäder för alla. Tanken är ett område med integrerat boende och hög trivselfaktor, säger Tobias Eriksson.