2015-09-16 16:53

2015-09-16 16:53

Halv åtta hos mig kommer tillbaka

SUNNE: Fyra vinterkvällar som skapar kontakt

Succén kommer tillbaka. Sunnevarianten på tv-programmet Halv åtta hos mig drar igång den 15 november. Syftet är att skapa nya möten mellan människor.

Alla från 18 år och uppåt kan vara med. Anmäler sig gör man till Jennie Lunde, som själv var deltagare när Halv åtta hos mig arrangerades i Sunne första gången 2013. Då formerades sju grupper med totalt 30 personer.

– Jag tyckte att Halv åtta var ett fantastiskt trevligt och enkelt sätt att träffa nya människor på. Syftet är, precis som när det ordnades av projektet Ett öppnare Värmland i samverkan med Sunne kommun, att underlätta för Sunneborna att stifta nya bekantskaper, säger Jennie Lunde.

– När vi fått in anmälningarna lottar vi ihop grupper om fyra personer som sedan träffas och umgås hemma hos varandra under fyra vinterkvällar. Värden för kvällen bjuder på en enklare middag. Första tillfället är den 15 november och den inbjudan samordnar och skickar jag ut till deltagarna. Övriga tre datum bestämmer deltagarna själva i gruppen, men senast 23 mars 2016 ska alla ha varit hemma hos varandra, säger Jennie Lunde.

Halv åtta hos mig i Sunne avslutas med en aktivitet där alla grupper träffas tillsammans för att ytterligare vidga bekantskapskretsen.

– Jag hoppas att många tycker det här är kul och anmäler sig. Det är på många sätt berikande att träffa nya människor. Det känns också bra att Sunne kommun stöttar mig, eftersom de har gjort detta en gång förut, säger Jennie Lunde.

Senast 18 oktober ska anmälan göras till Jennie Lunde via e-post eller sms till 073-835 73 88.

Alla från 18 år och uppåt kan vara med. Anmäler sig gör man till Jennie Lunde, som själv var deltagare när Halv åtta hos mig arrangerades i Sunne första gången 2013. Då formerades sju grupper med totalt 30 personer.

– Jag tyckte att Halv åtta var ett fantastiskt trevligt och enkelt sätt att träffa nya människor på. Syftet är, precis som när det ordnades av projektet Ett öppnare Värmland i samverkan med Sunne kommun, att underlätta för Sunneborna att stifta nya bekantskaper, säger Jennie Lunde.

– När vi fått in anmälningarna lottar vi ihop grupper om fyra personer som sedan träffas och umgås hemma hos varandra under fyra vinterkvällar. Värden för kvällen bjuder på en enklare middag. Första tillfället är den 15 november och den inbjudan samordnar och skickar jag ut till deltagarna. Övriga tre datum bestämmer deltagarna själva i gruppen, men senast 23 mars 2016 ska alla ha varit hemma hos varandra, säger Jennie Lunde.

Halv åtta hos mig i Sunne avslutas med en aktivitet där alla grupper träffas tillsammans för att ytterligare vidga bekantskapskretsen.

– Jag hoppas att många tycker det här är kul och anmäler sig. Det är på många sätt berikande att träffa nya människor. Det känns också bra att Sunne kommun stöttar mig, eftersom de har gjort detta en gång förut, säger Jennie Lunde.

Senast 18 oktober ska anmälan göras till Jennie Lunde via e-post eller sms till 073-835 73 88.