2015-09-13 16:10

2015-09-13 16:10

Bostadsbrist i Sunne

SUNNE: Många invandrare vill bo i Sunne men har svårt att hitta bostad

Fler flyttar till än från Sunne kommun och invånarantalet ökar. Men för många som vill bo i Sunne är bostadsbristen ett stort problem.

Första halvåret flyttade 383 personer till Sunne kommun. 146 av dessa var redan värmlänningar, 96 kom från andra delar av landet och 141 flyttade till Sunne från utlandet. Under samma period valde 304 personer att flytta från Sunne. Bakom Karlstad, Kristinehamn och Hammarö har Sunne länets bästa flyttnetto.

– Jag tror att Sunnes styrka ligger i en slags öppenhet. Invånarna ser möjligheter i stället för svårigheter. Företagarna har under lång tid verkat för att utveckla Sunne och komma med egna lösningar snarare än att kräva insatser från kommunen, säger kommunalrådet Tobias Eriksson (S).

Vill bidra

Eriksson var på plats när kommunen, genom näringslivsenheten Ideum, arrangerade ett öppet vardagsrum på Sundsbergs gård i Sunne under söndagen. Nyinflyttade och Sunnebor sedan länge hade bjudits in till fika lagat av de asylsökande på Gylleby och till att ge sin syn på kommunen.

– Sunne är en jättebra plats med underbara människor. Många av oss som sökt asyl och fått uppehållstillstånd vill stanna i Sunne. Men det finns ingenstans att bo. Vi vill så snabbt som möjligt kunna bidra till samhället, vi vill inte vara en börda, säger 29-åriga Nour Aghy som med sina tre barn bott på Gyllebys asylboende i ett år.

Tobias Eriksson är väl medveten om bostadsbristen.

– Det finns flera projekt på gång. Privata och genom kommunens bostadsbolag. Men allt kommer inte att ske över natt, det kommer att ta tid, säger han.

Körkort

Assad Mustafa tog chansen att berätta för kommunalrådet om svårigheterna att bli en del av samhället.

– Jag vill ha ett jobb och en bostad. Jag har haft uppehållstillstånd i tre månader men bor fortfarande med min fru på Gylleby. Jag kan ta vilket jobb som helst. Jag önskar också att man kunde få bidrag för att ta svenskt körkort. Mitt tillfälliga tillstånd har gått ut. Jag får 600 kronor i månaden. Det kommer att ta mig år att spara till säkerhetskurs och halkbana. Med körkort kanske det blir lättare att få jobb, säger han.

Första halvåret flyttade 383 personer till Sunne kommun. 146 av dessa var redan värmlänningar, 96 kom från andra delar av landet och 141 flyttade till Sunne från utlandet. Under samma period valde 304 personer att flytta från Sunne. Bakom Karlstad, Kristinehamn och Hammarö har Sunne länets bästa flyttnetto.

– Jag tror att Sunnes styrka ligger i en slags öppenhet. Invånarna ser möjligheter i stället för svårigheter. Företagarna har under lång tid verkat för att utveckla Sunne och komma med egna lösningar snarare än att kräva insatser från kommunen, säger kommunalrådet Tobias Eriksson (S).

Vill bidra

Eriksson var på plats när kommunen, genom näringslivsenheten Ideum, arrangerade ett öppet vardagsrum på Sundsbergs gård i Sunne under söndagen. Nyinflyttade och Sunnebor sedan länge hade bjudits in till fika lagat av de asylsökande på Gylleby och till att ge sin syn på kommunen.

– Sunne är en jättebra plats med underbara människor. Många av oss som sökt asyl och fått uppehållstillstånd vill stanna i Sunne. Men det finns ingenstans att bo. Vi vill så snabbt som möjligt kunna bidra till samhället, vi vill inte vara en börda, säger 29-åriga Nour Aghy som med sina tre barn bott på Gyllebys asylboende i ett år.

Tobias Eriksson är väl medveten om bostadsbristen.

– Det finns flera projekt på gång. Privata och genom kommunens bostadsbolag. Men allt kommer inte att ske över natt, det kommer att ta tid, säger han.

Körkort

Assad Mustafa tog chansen att berätta för kommunalrådet om svårigheterna att bli en del av samhället.

– Jag vill ha ett jobb och en bostad. Jag har haft uppehållstillstånd i tre månader men bor fortfarande med min fru på Gylleby. Jag kan ta vilket jobb som helst. Jag önskar också att man kunde få bidrag för att ta svenskt körkort. Mitt tillfälliga tillstånd har gått ut. Jag får 600 kronor i månaden. Det kommer att ta mig år att spara till säkerhetskurs och halkbana. Med körkort kanske det blir lättare att få jobb, säger han.