2015-09-10 13:00

2015-09-10 13:00

Bygger 17 centrala lägenheter

SUNNE: En våning till på Älvgatan 40

Sunne Bostads AB har lämnat in ansökan om bygglov för 17 bostadsrätter i Sunne centrum. Tanken är att bygga en tredje våning på hörnhuset i korsningen Kvarngatan - Älvgatan.

– Om det går igenom räknar vi med byggstart efter påsk nästa år, berättar Jörn Okan, vd för Sunne Bostads AB.

Redan för 5-6 år sedan ritades det skisser på en tredje våning på Älvgatan 40. Men planerna lades på hyllan när bostadsbolaget skulle säljas. Nu blev det ingen försäljning, och nu har man dammat av skisserna och vidareutvecklat dem. Rune Börhaug på Mondo Arkitekter har gjort ritningen och i den har det bland annat tillkommit en fjärde våning i hörnet, innehållande två lägenheter.

– Jag tyckte det skulle vara trevligt att exponera hörnet ut mot torget. Eftersom hörnet blir högre och klädd i vit puts, delar det upp huset i två delar och den bilden tyckte jag var mest intressant, berättar han.

73 kvadratmeter

Det planeras för 17 lägenheter. 15 av dem är 3 rum och kök med en boyta på 73 kvadratmeter. Det blir också ett par lägenheter som är något mindre och planen är att allesammans ska säljas som bostadsrätter. Boendet på andra våningen ska fortsätta vara hyresrätter.

– Det kommer att bildas en bostadsrättsförening som äger tredje våningen och det blir med andra ord en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, berättar Jörn Okan som nu alltså hoppas att byggstarten kan bli efter påsk 2016, förutsatt att bygglovet beviljas.

– Målet har varit att projektet ska inrymmas under gällande detaljplan för att vi så snabbt som möjligt ska kunna komma i gång med bygget.

Intresseanmälan i höst

Sunne Bostads AB har förhoppningar om att upphandlingen är avslutad senast 10 december 2015 då även tekniska och ekonomiska planen skall vara framtagen. Det ska också tas ett beslut i kommunstyrelsen om byggstart.

– Man kommer att kunna göra intresseanmälan på bostadsrätterna senare i höst när vi vet hur bygglovet handläggs. Dit dröjer det några veckor, berättar Jörn Okan.

Redan för 5-6 år sedan ritades det skisser på en tredje våning på Älvgatan 40. Men planerna lades på hyllan när bostadsbolaget skulle säljas. Nu blev det ingen försäljning, och nu har man dammat av skisserna och vidareutvecklat dem. Rune Börhaug på Mondo Arkitekter har gjort ritningen och i den har det bland annat tillkommit en fjärde våning i hörnet, innehållande två lägenheter.

– Jag tyckte det skulle vara trevligt att exponera hörnet ut mot torget. Eftersom hörnet blir högre och klädd i vit puts, delar det upp huset i två delar och den bilden tyckte jag var mest intressant, berättar han.

73 kvadratmeter

Det planeras för 17 lägenheter. 15 av dem är 3 rum och kök med en boyta på 73 kvadratmeter. Det blir också ett par lägenheter som är något mindre och planen är att allesammans ska säljas som bostadsrätter. Boendet på andra våningen ska fortsätta vara hyresrätter.

– Det kommer att bildas en bostadsrättsförening som äger tredje våningen och det blir med andra ord en så kallad tredimensionell fastighetsbildning, berättar Jörn Okan som nu alltså hoppas att byggstarten kan bli efter påsk 2016, förutsatt att bygglovet beviljas.

– Målet har varit att projektet ska inrymmas under gällande detaljplan för att vi så snabbt som möjligt ska kunna komma i gång med bygget.

Intresseanmälan i höst

Sunne Bostads AB har förhoppningar om att upphandlingen är avslutad senast 10 december 2015 då även tekniska och ekonomiska planen skall vara framtagen. Det ska också tas ett beslut i kommunstyrelsen om byggstart.

– Man kommer att kunna göra intresseanmälan på bostadsrätterna senare i höst när vi vet hur bygglovet handläggs. Dit dröjer det några veckor, berättar Jörn Okan.