2015-09-09 19:30

2015-09-09 19:30

Ski Sunne fick nej i högsta instans

VINDKRAFT

Ski Sunne överklagade till högsta instans gällande Bixias planer att anlägga en vindpark väster om Finnfallet. Det är främst de två vindkraftverken närmast skidanläggningen som Ski Sunne inte vill ska byggas.

 

Mark- och miljööverdomstolen fann inga skäl att ge prövningstillstånd.

– Det är inte bra eftersom det stoppar utbyggnadsplaner för oss. Vem vill bygga hus på en tomt och titta rakt in i ett vindkraftverk, säger delägaren Stefan Ranunger på Ski Sunne.

 

 

Mark- och miljööverdomstolen fann inga skäl att ge prövningstillstånd.

– Det är inte bra eftersom det stoppar utbyggnadsplaner för oss. Vem vill bygga hus på en tomt och titta rakt in i ett vindkraftverk, säger delägaren Stefan Ranunger på Ski Sunne.