2015-09-09 19:32

2015-09-09 19:32

"Byggstart i Sunne efter påsk"

SUNNE: Sunne Bostads AB söker bygglov för 17 lägenheter

Nu har Sunne Bostads AB lämnat in en ansökan om bygglov för 17 nya lägenheter i kvarteret Salla, på Älvgatan 40 i centrala Sunne.

NWT skrev om Sunne Bostads byggplaner redan i maj.

På onsdagen inkom en ansökan om bygglov hos miljö- och byggnadsnämnden i Sunne.

– För cirka 5, 6 år sedan ritades skisser för en påbyggnad om 14 lägenheter på existerande fastighet. Av olika skäl lades idén i malpåse, men under 2015 har Sunne Bostads AB i det närmaste slutfört en total genomgång av ritningsunderlagen som resulterat i 17 lägenheter om tre rum och kök i nyproduktion samt viss renovering av befintliga lägenheter, säger Jörn Okan, vd på Sunne Bostads AB.

De befintliga 14 lägenheterna behålls som hyresrätter, enligt ansökan.

– Det är planerat att nyproduktionen genomförs som bostadsrätter och Sunne Bostads AB har förhoppningar om att upphandlingen är avslutat senast 10 december 2015 då även tekniska och ekonomiska planen skall vara framtagen. Med förbehåll om beviljad bygglov och att marknaden tar väl emot tillskottet på bostadsmarknaden i centrala Sunne, kan vi blicka fram emot byggstart direkt efter påsk 2016, säger Jörn Okan.

NWT skrev om Sunne Bostads byggplaner redan i maj.

På onsdagen inkom en ansökan om bygglov hos miljö- och byggnadsnämnden i Sunne.

– För cirka 5, 6 år sedan ritades skisser för en påbyggnad om 14 lägenheter på existerande fastighet. Av olika skäl lades idén i malpåse, men under 2015 har Sunne Bostads AB i det närmaste slutfört en total genomgång av ritningsunderlagen som resulterat i 17 lägenheter om tre rum och kök i nyproduktion samt viss renovering av befintliga lägenheter, säger Jörn Okan, vd på Sunne Bostads AB.

De befintliga 14 lägenheterna behålls som hyresrätter, enligt ansökan.

– Det är planerat att nyproduktionen genomförs som bostadsrätter och Sunne Bostads AB har förhoppningar om att upphandlingen är avslutat senast 10 december 2015 då även tekniska och ekonomiska planen skall vara framtagen. Med förbehåll om beviljad bygglov och att marknaden tar väl emot tillskottet på bostadsmarknaden i centrala Sunne, kan vi blicka fram emot byggstart direkt efter påsk 2016, säger Jörn Okan.