2015-09-08 06:00

2015-09-09 15:02

Hög Sverigenivå i Sunne kommun

SUNNE: Mätning av företagsärenden

Vartannat år mäts kommunernas myndighetsutövande gentemot företagen i den så kallade ”Insiktsmätningen” som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom.

– Sunne ligger över rikssnittet i alla enskilda frågor. Tillgänglighet får det högsta betyget med ett värde på 81. Avvikelserna är små. Sunnes nöjd-kund-index har gått ner från 79(2013) till 75 i år, vilket placeringsmässigt ger en 13:e plats. Det är viktigt för Sunne att det går bra i hela Värmland, eftersom företagen sällan känner kommungränser. Före oss i rankingen i Värmland ligger Hammarö och Torsby, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

I rapporten från Insiktsmätningen står följande: ”Geografiskt är mönstren få, men det är påtagligt många kommuner i Värmland som presterar bra i denna undersökning. Ingen av Värmlands deltagande kommuner ligger under riksgenomsnittet och Hammarö, Torsby, Sunne och Arvika ligger samtliga bland de 20 bästa i rankingen.”

Svarsfrekvensen i Sunne var 64 % (89 svar av 149 ärenden). Snittet i Sverige var 58,7 %. Betygsskalan går från 0–100. 70 eller mer anses som ett högt betyg.

– Sunne får över 70 i betyg på alla områden, vilket är fantastiskt bra eftersom vi klarat att hålla hög nivå över tid. Vi har kunniga medarbetare, inte minst på de områden som styrs hårt av lagar. Här spelar bemötandet in och sättet vi levererar beslut på. Vi får kvitto på att många är nöjda när vi gör våra företagsbesök, säger kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson.

– Sunne ligger över rikssnittet i alla enskilda frågor. Tillgänglighet får det högsta betyget med ett värde på 81. Avvikelserna är små. Sunnes nöjd-kund-index har gått ner från 79(2013) till 75 i år, vilket placeringsmässigt ger en 13:e plats. Det är viktigt för Sunne att det går bra i hela Värmland, eftersom företagen sällan känner kommungränser. Före oss i rankingen i Värmland ligger Hammarö och Torsby, säger Kristina Lundberg, näringslivsutvecklare i Sunne kommun.

I rapporten från Insiktsmätningen står följande: ”Geografiskt är mönstren få, men det är påtagligt många kommuner i Värmland som presterar bra i denna undersökning. Ingen av Värmlands deltagande kommuner ligger under riksgenomsnittet och Hammarö, Torsby, Sunne och Arvika ligger samtliga bland de 20 bästa i rankingen.”

Svarsfrekvensen i Sunne var 64 % (89 svar av 149 ärenden). Snittet i Sverige var 58,7 %. Betygsskalan går från 0–100. 70 eller mer anses som ett högt betyg.

– Sunne får över 70 i betyg på alla områden, vilket är fantastiskt bra eftersom vi klarat att hålla hög nivå över tid. Vi har kunniga medarbetare, inte minst på de områden som styrs hårt av lagar. Här spelar bemötandet in och sättet vi levererar beslut på. Vi får kvitto på att många är nöjda när vi gör våra företagsbesök, säger kommunstyrelsens ordförande, Tobias Eriksson.