2015-09-04 06:00

2015-09-04 09:30

"Helheten är viktigast"

SUNNE: Olle Edgren efter fem år som kommunchef – och 40 år med kommunekonomi:

Samlande länk. Olle Edgren har gjort sin sista dag som kommunchef och kan sammanfatta fem år som varit roliga – men ibland har det verkligen känts att positionen är utsatt.
– Visst, man är ju i fokus. Men det viktiga är att hela tiden se helheten och förstå sin roll som länk mellan politiker och förvaltning, säger han.

Sin långa kommunala karriär inledde Olle Edgren 1975 som ekonomiassistent i Kils kommun. 1979 blev han ekonomichef i Filipstads kommun och 1986 ekonomichef i Sunne kommun. 2010 efterträdde han kommunchefen Peter Karlsson som då suttit på posten i 13 år.

Om kommunchefsjobbet säger han så här:

– En tuff uppgift som kräver förmåga till överblick och helhetssyn. Det är en väldig diversehandel att greppa över. Ibland måste hårda prioriteringar göras, men målet är alltid att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Olle lyfter fram tre tuffa perioder i Sunne kommuns ekonomi. I mitten och slutet av 1990-talet var Sveriges statsfinanser i olag och kommunerna fick ta hårda smällar. 2008 kom en kris i världsekonomin som också krävde kraftig anpassning och 2012–13 såg kommunen ett stort behov av att sanera ekonomin i förebyggande syfte.

– Alla de här situationerna kräver ett väldigt tajt samarbete mellan alla berörda. Kommunchefens roll blir ofta av pedagogisk art; att förklara vad som behöver göras och varför. Och att försöka hitta en balans mellan olika intressen. Det är inget man går i land med ensam. Man måste ha alla spelare med sig.

Systemet rasar

Mer och mer bestäms av regering och riksdag samtidigt som lokala beslut ofta leder till livlig debatt. Olle betonar att ingen gör saker för sin egen skull utan för kommunens och medborgarnas bästa.

– Medborgardialogen är oerhört viktig och bör utvecklas ännu mer. Det kommer alltid synpunkter på hur saker och ting sköts, men det finns mycket insyn och så ska det vara. Däremot kan jag tycka att politikerna får oförtjänt mycket kritik. Jag beundrar dem för det de gör. Många ställer upp ideellt och gör en fantastisk – och viktig – insats. Om folk inte längre vill bli politiker rasar hela systemet samman.

Stöttningsroll

En lång centerdominans i Sunnepolitiken ersattes i höstas av ett minoritetsstyre med Tobias Eriksson (S) i spetsen för en konstellation där bland annat nya partiet Hela Sunne ingår.

– Min roll har varit att stötta och visa vägen. Jag tycker att de nya politikerna har skött sig på ett väldigt bra sätt. Man får bara komma ihåg att det inte är personen som är viktig utan uppdraget.

Olle menar att kommunchefsrollen har blivit tydligare efter omorganisationen av kommunens arbetssätt.

– Modellen med ledningsgrupp och smidigare ärendehantering fungerar bra. Allt ska utvärderas om två år, men det ser ut att vara på rätt väg.

Han medger att det ibland varit en pressad tillvaro att sitta som kommunchef.

– Det finns alltid ett visst tryck och ansvaret är stort. Men nu har jag spelat färdigt min roll och slipper pliktkänslan.

Men innan han lämnar kommunhuset har han några uppgifter kvar.

– Jag ska titta på kommunens bolagsbildning. Dels Sunne Turism och dels måste Sunne Bostads AB samordnas med kommunens egen förvaltning.

Sedan ligger den nya kommunallagen, en härlig tjock lunta, ute hos kommunerna på remiss. I Sunne var det Olle som fick ta hand om den.

– Jag ska skriva ett yttrande som ska godkännas av kommunstyrelsen och lämnas in till finansdepartementet i slutet av oktober.

Baskettränare

Men bortom november hägrar pensionärstillvaron för 65-årige Olle Edgren. Då får han mer tid för sina intressen som de flesta former av kultur, inte minst litteratur. Dessutom är han styrelseledamot i Sunne Basket och ser fram emot att kanske även återgå till en mer aktiv roll i klubben.

– Jag har varit baskettränare förut och fundera på att börja igen. Det skulle vara riktigt kul, säger han.

Sin långa kommunala karriär inledde Olle Edgren 1975 som ekonomiassistent i Kils kommun. 1979 blev han ekonomichef i Filipstads kommun och 1986 ekonomichef i Sunne kommun. 2010 efterträdde han kommunchefen Peter Karlsson som då suttit på posten i 13 år.

Om kommunchefsjobbet säger han så här:

– En tuff uppgift som kräver förmåga till överblick och helhetssyn. Det är en väldig diversehandel att greppa över. Ibland måste hårda prioriteringar göras, men målet är alltid att få verksamheten att fungera på ett bra sätt.

Olle lyfter fram tre tuffa perioder i Sunne kommuns ekonomi. I mitten och slutet av 1990-talet var Sveriges statsfinanser i olag och kommunerna fick ta hårda smällar. 2008 kom en kris i världsekonomin som också krävde kraftig anpassning och 2012–13 såg kommunen ett stort behov av att sanera ekonomin i förebyggande syfte.

– Alla de här situationerna kräver ett väldigt tajt samarbete mellan alla berörda. Kommunchefens roll blir ofta av pedagogisk art; att förklara vad som behöver göras och varför. Och att försöka hitta en balans mellan olika intressen. Det är inget man går i land med ensam. Man måste ha alla spelare med sig.

Systemet rasar

Mer och mer bestäms av regering och riksdag samtidigt som lokala beslut ofta leder till livlig debatt. Olle betonar att ingen gör saker för sin egen skull utan för kommunens och medborgarnas bästa.

– Medborgardialogen är oerhört viktig och bör utvecklas ännu mer. Det kommer alltid synpunkter på hur saker och ting sköts, men det finns mycket insyn och så ska det vara. Däremot kan jag tycka att politikerna får oförtjänt mycket kritik. Jag beundrar dem för det de gör. Många ställer upp ideellt och gör en fantastisk – och viktig – insats. Om folk inte längre vill bli politiker rasar hela systemet samman.

Stöttningsroll

En lång centerdominans i Sunnepolitiken ersattes i höstas av ett minoritetsstyre med Tobias Eriksson (S) i spetsen för en konstellation där bland annat nya partiet Hela Sunne ingår.

– Min roll har varit att stötta och visa vägen. Jag tycker att de nya politikerna har skött sig på ett väldigt bra sätt. Man får bara komma ihåg att det inte är personen som är viktig utan uppdraget.

Olle menar att kommunchefsrollen har blivit tydligare efter omorganisationen av kommunens arbetssätt.

– Modellen med ledningsgrupp och smidigare ärendehantering fungerar bra. Allt ska utvärderas om två år, men det ser ut att vara på rätt väg.

Han medger att det ibland varit en pressad tillvaro att sitta som kommunchef.

– Det finns alltid ett visst tryck och ansvaret är stort. Men nu har jag spelat färdigt min roll och slipper pliktkänslan.

Men innan han lämnar kommunhuset har han några uppgifter kvar.

– Jag ska titta på kommunens bolagsbildning. Dels Sunne Turism och dels måste Sunne Bostads AB samordnas med kommunens egen förvaltning.

Sedan ligger den nya kommunallagen, en härlig tjock lunta, ute hos kommunerna på remiss. I Sunne var det Olle som fick ta hand om den.

– Jag ska skriva ett yttrande som ska godkännas av kommunstyrelsen och lämnas in till finansdepartementet i slutet av oktober.

Baskettränare

Men bortom november hägrar pensionärstillvaron för 65-årige Olle Edgren. Då får han mer tid för sina intressen som de flesta former av kultur, inte minst litteratur. Dessutom är han styrelseledamot i Sunne Basket och ser fram emot att kanske även återgå till en mer aktiv roll i klubben.

– Jag har varit baskettränare förut och fundera på att börja igen. Det skulle vara riktigt kul, säger han.