2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Kunglig majorska

SUNNE: Prinsessan Sofia hedersmedlem i Sunneförening

Prinsessan Sofia är inte bara prinsessa och hertiginna. Nu är hon Sunnemajorska också.

”Hon har visat stort engagemang i frågor som vi också brinner för”, säger föreningen Majorskornas ordförande Marita Wallström. Föreningen har ett hundratal medlemmar och är ett nätverk för kvinnliga företagare och kvinnor i ledande ställning som bor eller är verksamma i Sunne kommun. Sofia kommer att få ta emot medlemsbeviset längre fram i höst. Att Sofia blir medlem i Majorskorna är dessutom passande på ett sätt till. ”Prinsen är ju major”, avslutar Marita Wallström.

”Hon har visat stort engagemang i frågor som vi också brinner för”, säger föreningen Majorskornas ordförande Marita Wallström. Föreningen har ett hundratal medlemmar och är ett nätverk för kvinnliga företagare och kvinnor i ledande ställning som bor eller är verksamma i Sunne kommun. Sofia kommer att få ta emot medlemsbeviset längre fram i höst. Att Sofia blir medlem i Majorskorna är dessutom passande på ett sätt till. ”Prinsen är ju major”, avslutar Marita Wallström.