2015-08-14 06:00

2015-08-14 13:57

Lekplatser förfaller

SUNNE: Inga pengar till lekparker

Slitet och nött. Igenväxta lekplatser, flagnande redskap. Det finns inte pengar i Sunne kommun att göra något åt de förfallna lekplatserna.

På Sunne kommuns facebooksida har det startats en debatt om förfallna lekplatser.

Upprörda föräldrar beskriver slitna lekplatser på många ställen i kommunen. I ett fall, på Repslagargatan, beskriver en mamma hur en däcksnurra gick sönder när hon var där med sin son.

Kommunens ansvar

Enligt lagen är det fastighetsägaren som ansvarar för lekplatserna, i det här fallet är det kommunen. Anna-Carin Andersson är gatuingenjör på Sunne kommun:

– Vi hade en certifierad besiktningsman som gick igenom alla lekplatserna inklusive dem på skolor och dagis för två år sedan. Då åtgärdade vi brister efter det. Vi går också själva igenom lekplatserna varje år, men i år har vi inte fräst igenom alla grusytor. Det gjorde vi förra våren, säger hon.

Kommunen har också i år satsat på fallskyddsplattor till lekplatsen på Mejeriängen i centrala Sunne. Till de andra lekplatserna saknas det pengar.

– Kanske måste vi ta bort någon lekplats och satsa på dem som blir kvar nu när vi inte har budget för allihop, säger Anna-Carin Andersson.

– Men i mån av tid plockar vi in redskap och målar om dem.

Årlig besiktning

Anna-Carin Andersson visste inte om den trasiga däcksnurran på Repslagargatan, trots att den påpekades på kommunens facebooksida för en vecka sedan.

– Den måste vi se till att laga. Men jag vill att man felanmäler på kommunens hemsida eller ringer oss om något är trasigt, säger hon.

I en broschyr från Konsumentverket står det så här om fastighetsägarens ansvar:

”Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen bör enligt standarden rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras.”

I debatten på facebooksidan nämns flera olika lekplatser, bland annat den på Klövervägen, på Brobyäng, på Klockaregården, på Hea, på övre leran och i Rottneros.

På Sunne kommuns facebooksida har det startats en debatt om förfallna lekplatser.

Upprörda föräldrar beskriver slitna lekplatser på många ställen i kommunen. I ett fall, på Repslagargatan, beskriver en mamma hur en däcksnurra gick sönder när hon var där med sin son.

Kommunens ansvar

Enligt lagen är det fastighetsägaren som ansvarar för lekplatserna, i det här fallet är det kommunen. Anna-Carin Andersson är gatuingenjör på Sunne kommun:

– Vi hade en certifierad besiktningsman som gick igenom alla lekplatserna inklusive dem på skolor och dagis för två år sedan. Då åtgärdade vi brister efter det. Vi går också själva igenom lekplatserna varje år, men i år har vi inte fräst igenom alla grusytor. Det gjorde vi förra våren, säger hon.

Kommunen har också i år satsat på fallskyddsplattor till lekplatsen på Mejeriängen i centrala Sunne. Till de andra lekplatserna saknas det pengar.

– Kanske måste vi ta bort någon lekplats och satsa på dem som blir kvar nu när vi inte har budget för allihop, säger Anna-Carin Andersson.

– Men i mån av tid plockar vi in redskap och målar om dem.

Årlig besiktning

Anna-Carin Andersson visste inte om den trasiga däcksnurran på Repslagargatan, trots att den påpekades på kommunens facebooksida för en vecka sedan.

– Den måste vi se till att laga. Men jag vill att man felanmäler på kommunens hemsida eller ringer oss om något är trasigt, säger hon.

I en broschyr från Konsumentverket står det så här om fastighetsägarens ansvar:

”Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen bör enligt standarden rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras.”

I debatten på facebooksidan nämns flera olika lekplatser, bland annat den på Klövervägen, på Brobyäng, på Klockaregården, på Hea, på övre leran och i Rottneros.