2015-07-24 06:00

2015-07-26 08:07

Vallskörden har kommit igång

MAGGEBY: "Andraskörden har kommit i gång"

Det blev en sen start på vallskörden men nu ser det bättre ut.

”Maj var ju så kall men förstaskörden kom in före midsommar. Och de som kom i gång tidigt har börjat med andraskörden för ensilaget”, berättar lantbrukaren Bengt Persson i Rådom. Kvaliteten är fullt normal även om näringsvärdet är något lägre på grund av den försenade starten. Här ser vi rundbalar vid Maggeby, där ensilaget ska gå till foder åt kossorna på Stöpafors herrgård.

”Maj var ju så kall men förstaskörden kom in före midsommar. Och de som kom i gång tidigt har börjat med andraskörden för ensilaget”, berättar lantbrukaren Bengt Persson i Rådom. Kvaliteten är fullt normal även om näringsvärdet är något lägre på grund av den försenade starten. Här ser vi rundbalar vid Maggeby, där ensilaget ska gå till foder åt kossorna på Stöpafors herrgård.