2015-07-24 06:00

2015-07-26 09:25

Stort behov av upprustning

SUNNE

Gruvrundan i Mangen behöver rustas upp, påpekar en brevskrivare till Sunne kommun.

”Vi gick Gruvrundan i Mangen den 19 juli och vi måste påpeka att leden är i stort behov av upprustning. Flera sträckor är helt ok, men vissa bitar är direkt livsfarliga att gå. Man ser inte stenar på branta och igenväxta sträckor. På flera ställen ligger fallna träd rakt över leden. Hoppas att Gruvrundan åter kan bli en attraktion för turister och andra”, framhåller brevskrivaren.

Gruvrundan i Mangen behöver rustas upp, påpekar en brevskrivare till Sunne kommun.

”Vi gick Gruvrundan i Mangen den 19 juli och vi måste påpeka att leden är i stort behov av upprustning. Flera sträckor är helt ok, men vissa bitar är direkt livsfarliga att gå. Man ser inte stenar på branta och igenväxta sträckor. På flera ställen ligger fallna träd rakt över leden. Hoppas att Gruvrundan åter kan bli en attraktion för turister och andra”, framhåller brevskrivaren.