2015-07-10 06:00

2015-07-10 07:28

Öppet för en parkour-bana

SUNNE

Theo Wennerholm har efterlyst en Parkourbana i Järnvägsparken.

Parkour är en träningsform som bygger på snabb förflyttning och forcering av hinder med egna kroppen som hjälpmedel.

Nu har han fått svar från verksamhetschefen Anders Olsson.

”Från kommunens sida har vi kanske inte tänkt anlägga en parkour-bana i Järnvägsparken, men vi lyssnar gärna på våra kommuninvånare. Om det finns fler som vill anlägga en sådana bana, så ökar chanserna”, skriver han.

I höst ska kommunen ta fram en detaljplan för Stora torget.

”Man kanske skulle kunna anlägga en parkourbana där, skriver Anders Olsson.

Parkour är en träningsform som bygger på snabb förflyttning och forcering av hinder med egna kroppen som hjälpmedel.

Nu har han fått svar från verksamhetschefen Anders Olsson.

”Från kommunens sida har vi kanske inte tänkt anlägga en parkour-bana i Järnvägsparken, men vi lyssnar gärna på våra kommuninvånare. Om det finns fler som vill anlägga en sådana bana, så ökar chanserna”, skriver han.

I höst ska kommunen ta fram en detaljplan för Stora torget.

”Man kanske skulle kunna anlägga en parkourbana där, skriver Anders Olsson.