2015-07-01 06:00

2015-07-01 06:00

"Vi måste upptäcka våldsbejakande extremism"

SUNNE: Handlingsplan för att upptäcka extremism

Folkpartiet i Sunne tycker att kommunen ska utarbeta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
– Vi hör i media nästan dagligen om hur personer lockas med i nätverk runt våldsbejakande politiska extremismgrupper, säger Marianne Åhman (FP).

Folkpartiet i Sunne föreslår i en motion att kommunen arbetar fram policy, riktlinjer och handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– I Sunne finns en samordnare mot våldsbejakande extremism men en tydlig policy, riktlinjer och handlingsplan för detta arbete saknas. Det arbetet bör ske inom kommunens alla områden för att tidigt upptäcka om någon sådan verksamhet finns, säger Marianne Åhman (FP).

Motionen behandlas nu av Sunne kommun.

– Ingen föds till extremist och vi måste skydda vårt samhälle från dessa destruktiva krafter. Under före detta demokratiminster Birgitta Ohlssons (FP) tid tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. I hennes arbete ingår att ge stöd till bland annat kommuner i arbetet med att upptäcka dessa grupper i tid, säger Marianne Åhman (FP).

Folkpartiet i Sunne föreslår i en motion att kommunen arbetar fram policy, riktlinjer och handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

– I Sunne finns en samordnare mot våldsbejakande extremism men en tydlig policy, riktlinjer och handlingsplan för detta arbete saknas. Det arbetet bör ske inom kommunens alla områden för att tidigt upptäcka om någon sådan verksamhet finns, säger Marianne Åhman (FP).

Motionen behandlas nu av Sunne kommun.

– Ingen föds till extremist och vi måste skydda vårt samhälle från dessa destruktiva krafter. Under före detta demokratiminster Birgitta Ohlssons (FP) tid tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. I hennes arbete ingår att ge stöd till bland annat kommuner i arbetet med att upptäcka dessa grupper i tid, säger Marianne Åhman (FP).

Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
  • I juli 2014 utsågs Mona Sahlin av dåvarande regeringen till "Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism".
  • Utöver Mona Sahlin består sekretariatet av ytterligare nio personer.
  • Huvuduppdraget är att öka den allmänna kunskapen om extremism och skapa lokala samarbeten mellan skola, polis, socialtjänst, trossamfund och civilsamhälle.
  • Nationella samordnaren samarbetar med 16 olika myndigheter, bland annat Säkerhetspolisen.
  • Nationella samordnaren erbjuder ett webbaserat utbildningsmaterial som kallas Samtalskompassen. Det riktar sig till personal som möter unga personer i riskzonen för radikalisering

          Källa: Utpekade.se