2015-06-26 06:00

2015-06-27 10:37

Färre elever skapar samarbete

SUNNE: Kommunen och Sunne församling skriver avtal

Ett sjunkande elevantal i åldern 13–16 år gör att Sunne kommun och Sunne församling tecknat ett samarbetsavtal gällande fritidsverksamheten. Starten sker vid årsskiftet och avtalet gäller i tre år.

Bakgrunden är att Sunne kommun och Sunne församling bedrivit fritidsverksamhet var för sig på skoltid för ungdomar som går på Fryxellska skolan.

Men nu har elevantalet på högstadiet minskat så mycket att båda parter ser en sammanslagning som den bästa lösningen.

Alla skoldagar

Med en gemensam lokal, två klassrum i gamla Fryxellska skolan, kommer verksamheten att kunna bedrivas under alla skoldagar.

Av avtalet framgår att Sunne kommun står för lokalerna och efter skoldagens slut upplåts de för kyrklig verksamhet, som till exempel konfirmandundervisning.

Drogfritt

Sunne församling erbjuder eleverna alkohol- och drogfri fritidsverksamhet och tar hänsyn till demokratiperspektiven i enlighet med skollagen.

Församlingen ser till att ha personal i lokalerna under skoltid. Man förbinder sig att följa skolans trivselregler och övriga inriktning. Man får till exempel inte bedriva verksamhet som medför övernattning i lokalerna.

Bakgrunden är att Sunne kommun och Sunne församling bedrivit fritidsverksamhet var för sig på skoltid för ungdomar som går på Fryxellska skolan.

Men nu har elevantalet på högstadiet minskat så mycket att båda parter ser en sammanslagning som den bästa lösningen.

Alla skoldagar

Med en gemensam lokal, två klassrum i gamla Fryxellska skolan, kommer verksamheten att kunna bedrivas under alla skoldagar.

Av avtalet framgår att Sunne kommun står för lokalerna och efter skoldagens slut upplåts de för kyrklig verksamhet, som till exempel konfirmandundervisning.

Drogfritt

Sunne församling erbjuder eleverna alkohol- och drogfri fritidsverksamhet och tar hänsyn till demokratiperspektiven i enlighet med skollagen.

Församlingen ser till att ha personal i lokalerna under skoltid. Man förbinder sig att följa skolans trivselregler och övriga inriktning. Man får till exempel inte bedriva verksamhet som medför övernattning i lokalerna.