2015-06-25 17:00

2015-06-25 17:00

"En förebild för många"

FRYKENSTRAND: Faiza Warzame är årets Hildur Humla-stipendiat

Faiza Warzame. Där har ni årets Hildur Humla-stipendiat, den tredje i ordningen.
– Jag är så tacksam. Det känns väldigt, väldigt bra, sa en mycket glad och rörd stipendiat på torsdagen.

När Faiza Warsame var 16 år, flydde hon ensam från Somalia. I oktober 2009 kom hon till Sverige. Hon lärde sig svenska och vågade ta kontakt med folk. Dessutom gick hon med i de ideella föreningarna Familjefamnen och Föräldrastödet. Båda jobbar med att hjälpa flyktingar på olika sätt.

– Jag bor i Karlstad, har utbildat mig till undersköterska och jobbar på ett äldreboende i Skoghall. Jag har alltid velat komma in i det svenska samhället och är man bara öppen och social så blir det lättare och lättare ju bättre man lär sig språket.

Faiza har också talat öppet om sin könsstympning för att kunna hjälpa andra flickor och förhindra att fler blir utsatta för det.

– Faiza är en god förebild för många. Det hon har gjort och gör är väldigt viktigt. Och hon visar att det lönar sig att ”lägga ut tentaklerna” för att finna ett sammanhang. Man måste göra det, säger författaren Helene Tursten, som sitter i juryn för stipendiet.

”Självklart val”

Turstens jurykollega Lena Bergström spär på.

– Vi har läst om Faiza och blev också tipsade om henne. Hon var ett självklart val.

Juryn bestod av, förutom de två nämnda, av Amelia Adamo, chefredaktör och Gerd Engman (barnbarn till Hildur Humla), fd.landshövding i Örebro och deras motivering löd:

”En stark kvinna som av egen kraft och idealitet arbetar för att hennes medsystrar ska få det bättre.”

När Faiza Warsame var 16 år, flydde hon ensam från Somalia. I oktober 2009 kom hon till Sverige. Hon lärde sig svenska och vågade ta kontakt med folk. Dessutom gick hon med i de ideella föreningarna Familjefamnen och Föräldrastödet. Båda jobbar med att hjälpa flyktingar på olika sätt.

– Jag bor i Karlstad, har utbildat mig till undersköterska och jobbar på ett äldreboende i Skoghall. Jag har alltid velat komma in i det svenska samhället och är man bara öppen och social så blir det lättare och lättare ju bättre man lär sig språket.

Faiza har också talat öppet om sin könsstympning för att kunna hjälpa andra flickor och förhindra att fler blir utsatta för det.

– Faiza är en god förebild för många. Det hon har gjort och gör är väldigt viktigt. Och hon visar att det lönar sig att ”lägga ut tentaklerna” för att finna ett sammanhang. Man måste göra det, säger författaren Helene Tursten, som sitter i juryn för stipendiet.

”Självklart val”

Turstens jurykollega Lena Bergström spär på.

– Vi har läst om Faiza och blev också tipsade om henne. Hon var ett självklart val.

Juryn bestod av, förutom de två nämnda, av Amelia Adamo, chefredaktör och Gerd Engman (barnbarn till Hildur Humla), fd.landshövding i Örebro och deras motivering löd:

”En stark kvinna som av egen kraft och idealitet arbetar för att hennes medsystrar ska få det bättre.”