2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:00

Plan för Nilsson-tomten ska göras om

SUNNE: Nya ljudregler påverkar byggplaner

Nya detaljplanen för hotell Nilsson-tomten i Sunne var nära målsnöret.
Men så kom regeringens nya bullerregler. Nu tas hela planprocessen om.
– Detta öppnar upp för oss, säger Johan Svedlund, vd på Lecab Fastigheter AB.

Regeringens nya förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader trädde i kraft 1 juni. Nu tillåts byggen i mer bullerutsatta lägen än tidigare.

– Med dagens byggteknik går det att bygga väldigt tysta bostäder även i ganska bullriga lägen, säger Johan Svedlund, vd Lecab Fastigheter AB.

Centralt med sjöutsikt

Det kan bli aktuellt att bygga lägenheter vid Frykensundet först och vänta med bygget vid Storgatan. Det planerade höghuset lär inte längre behöva fungera som ”bullerplank”.

– De som vill bo och verka i husen bestämmer vad det blir, säger Johan Svedlund. Först ska planprocessen tas om.

– Har vi väntat i fyra år på att få bygga i Sunne väntar vi gärna ett halvår till!

Regeringens nya förordning till miljöbalken med bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader trädde i kraft 1 juni. Nu tillåts byggen i mer bullerutsatta lägen än tidigare.

– Med dagens byggteknik går det att bygga väldigt tysta bostäder även i ganska bullriga lägen, säger Johan Svedlund, vd Lecab Fastigheter AB.

Centralt med sjöutsikt

Det kan bli aktuellt att bygga lägenheter vid Frykensundet först och vänta med bygget vid Storgatan. Det planerade höghuset lär inte längre behöva fungera som ”bullerplank”.

– De som vill bo och verka i husen bestämmer vad det blir, säger Johan Svedlund. Först ska planprocessen tas om.

– Har vi väntat i fyra år på att få bygga i Sunne väntar vi gärna ett halvår till!