2015-06-04 15:19

2015-06-04 15:19

Slapp soptunna - men inte avgiften

SUNNE

Sunne kommun har fått in cirka 500 000 kronor på att kartlägga ”sopsmitare”.

En fritidshusägare i Sunne som aldrig haft soptunna befriades från sophämtning, men vägrade att betala handläggningsavgiften på 1 580 kronor.

Av principiella skäl, eftersom han tyckte att det var ”väldigt avigt att ta betalt för att något har förblivit oförändrat”.

På onsdagen avslog Mark- och miljödomstolen mannens överklagande. Det saknas särskilda skäl för att sätta ned avgiften, enligt domen.

En fritidshusägare i Sunne som aldrig haft soptunna befriades från sophämtning, men vägrade att betala handläggningsavgiften på 1 580 kronor.

Av principiella skäl, eftersom han tyckte att det var ”väldigt avigt att ta betalt för att något har förblivit oförändrat”.

På onsdagen avslog Mark- och miljödomstolen mannens överklagande. Det saknas särskilda skäl för att sätta ned avgiften, enligt domen.